• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Apostolische Penitentiarie

Deze rechtbank neemt onder alle rechtbanken ter wereld wel een unieke plaats in, want zij behandelt alleen onrecht, dat God is aangedaan. Men zou haar een gewetensrechtbank kunnen noemen, gelijk men ook bij de biecht spreekt van een rechtbank van het geweten. Onder de competentie van de poenitentiarie vallen geheime, menselijke handelingen, inzover ze onmiddellijk de verhouding van de mens tot God raken, handelingen dus, die als zodanig niet onder het forum externum vallen, maar alleen onder het forum internum. Zij ontslaat van zonden, wier absolutie de Paus zich heeft gereserveerd, van geheime verplichtingen, van afgelegde geloften. Zij dispenseert in wijdingsbeletselen, die alleen aan de wijdeling bekend zijn, en in geheime huwelijksbeletselen (soms met terugwerkende kracht: sanatio in radice). Daar het dus gaat over gewetenszaken, moet natuurlijk het geheim ten strengste bewaard blijven. Daarom brengt niet de betrokken persoon, maar ,zijn biechtvader de zaak onder gefingeerde namen voor de poenitentiarie, die dan de biechtvader machtigt, de poenitent te ontslaan.

In 1917 heeft Paus Benedictus XV ook de gehele aflaatdiscipline onder de bevoegdheid van de poenitentiarie gebracht.

In geval van Sedes vacante blijft de Grootpenitentiër aan, terwijl bijna alle andere functionarissen zijn ontheven van hun functie.


Laatste wijziging: 20 maart 2020

Organisatie

H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)

 • Pro-Grootpenitentiër:
  • Mauro Kardinaal Piacenza (wijz.: 21-09-2013)
  • Msgr. Manuel Monteiro de Castro (Wijz.: vanaf 05-01-2012 tot 21-09-2013)
  • Fortunato Kardinaal Baldelli (Wijz.: vanaf 02-06-2009)
  • James Francis Kardinaal Stafford (Wijz.: t.m. 02-06-2009)
 • Regent:
  • Msgr. Krzysztof Nykiel (Wijz.: 25-06-2012)
  • Fr. Gianfranco Girotti, O.F.M. Conv. (t.m. 25-06-2012)
 • Counsellor: Fr. Maurizio Faggioni O.F.M. (wijz. 16-05-2007)
 • Lid: Johan Ickx

Teksten

BijeenkomstenZie ook:

Referenties naar dit dossier

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test