• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Schepping en evolutieleer


Laatste wijziging: 18 november 2018

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)

In de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
wordt in de alinea's 337-349 gesproken over de schepping en de evolutie Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 283-285. Eigenlijk nr. Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
tot en met nr. Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
handelt over deze aspecten.

Paus Pius XII

Paus Pius XII heeft reeds in zijn Encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Humani Generis
Over sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen
(12 augustus 1950)
een uitspraak gedaan over de Katholieke kijk op de evolutieleer. Ook in zijn toespraak Paus Pius XII - Toespraak
Soyez ici les bienvenus - Over de erfelijkheidsleer en eugenetica
Tot de deelnemers aan het eerste internationale congres voor medische erfelijkheidsleer
(7 september 1953)
(in het bijzonder de Paus Pius XII - Toespraak
Soyez ici les bienvenus - Over de erfelijkheidsleer en eugenetica
Tot de deelnemers aan het eerste internationale congres voor medische erfelijkheidsleer
(7 september 1953)
) komt hij te spreken over de evolutieleer, darwinisme e.d..

Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II heeft in zijn catechese-serie over de geloofsbelijdenis en God in de catechese over "de bewijzen over het bestaan van God" (10 juli 1985) een duidelijk statement afgegeven (H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
De bewijzen voor het bestaan van God
Geloofsbelijdenis, 19e catechese
(10 juli 1985)
).

In de catechese-serie over de Theologie van het Lichaam spreekt Paus Johannes Paulus II veel over de schepping en de mens, een voorbeeld: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Schepping als een fundamentele en oorspronkelijke gave
Theologie van het Lichaam, Deel 1, De oorspronkelijke eenheid van man en vrouw, catechese over het Boek Genesisnr. 13
(2 januari 1980)

In de toespraak H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Over de evolutieleer
Ter gelegenheid van de plenaire zitting van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen
(22 oktober 1996)
uit 1996 gaat dezelfde Paus opnieuw op dit onderwerp in.

Paus Benedictus XVI

In het weekend van 1 - 3 september 2006 is de studentengroep die les heeft gehad van Kardinaal Ratzinger / Paus Benedictus XVI bijeen geweest om door wetenschappers duidelijk te krijgen wat de stand van zaken is rond schepping en evolutie. Ook om te ontdekken waar bijv. politieke aspecten mee lopen in de discussie. Aan het einde heeft Paus Benedictus XVI ertoe opgeroepen om een boek samen te stellen van de vier referaten (waaronder die van Kardinaal Schönborn), onderzoek te doen naar een aantal facetten en met name in de beoefening van de theologie meer aandacht te hebben voor de aspecten rond schepping en evolutie. (Bron: Radio Vaticana, 6 september 2006). Het boek is in 2007 uitgekomen: Schöpfung und Evolution. Eine Tagung mit Papst Benedikt XVI in Castel Gandolfo. Uitg. Sankt Ulrich Verlag, Augsburg/Rome, 192 blz.,

In het weekend van 15 en 16 september 2007 zijn de studenten bijeen gekomen in Castel Gandolfo om opnieuw o.a. over Schepping en Evolutie te spreken. Tijdens de viering van de H. Mis hield de Paus de Paus Benedictus XVI - Homilie
Schuld moet op een andere manier overwonnen worden, ze moet van binnenuit door de grotere liefde van God worden omgevormd
24e Zondag door het Jaar C - Tijdens H. Mis in Castel Gandolfo met zijn vroegere studenten tijdens de jaarlijke bijeenkomst
(16 september 2007)
.

Paus Franciscus

27-10-2014: Paus Franciscus - Toespraak
Evolutie van het concept van de natuur
Tot de algemene vergadering van de Pauselijke Academie van Wetenschappen - Casina Pio IV
(27 oktober 2014)
, In een toespraak tot de Pauselijke Academie van Wetenschappen.

Kardinaal Schönborn

Tenslotte is een Duitstalige serie van nu al ruim 9 catecheses van Kardinaal Schönborn (link) over dit onderwerp waarin allerlei filosofische en theologische invalshoeken gebruikt worden.

Curie

Internationale Theologische Commissie

Heilig Officie

Voor de inhoud van links naar websites buiten www.rkdocumenten.nl draagt Stg. InterKerk geen verantwoordelijkheid.Zie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test