• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Congregatie voor de Geloofsleer

Bescherming en bevordering van de geloofs- en zedenleer in de gehele Katholieke Kerk.

De Congregatie was de door Paus Paulus III in 1542 met de Apostolische Cionstitutie Paus Paulus III - Apostolische Constitutie
Licet ab initio
Oprichting van de Romeinse en Universele Inquisitie (21 juli 1542)
opgerichte "Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis", door Paus Pius X met de Constitutie H. Paus Pius X - Apostolische Constitutie
Sapienti Consilio
Hervorming van de Curie (29 juni 1908)
gewijzigd in "Sanctum Officium" (Heilig Officie), en door Paus Paulus VI met het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
Integrae servandae
Wijziging van de naam en ordening van het Heilig Officie
(7 december 1965)
 in 1965 in "Congregatie voor de Geloofsleer".
Met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Fidem Servare
Waarmee de interne structuur van de Congregatie voor de Geloofsleer wordt aangepast
(11 februari 2022)
van 11 feb. 2022 wijzigt Paus Franciscus de interne structuur van deze Congregatie.

Met de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
van 19 maart 2022 van Paus Franciscus is deze Congregatie vanaf 5 juni 2022 opgegaan in de Dicasterie voor de Geloofsleer


Laatste wijziging: 24 maart 2022

Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Pastor Bonus
Over de hervorming van de Romeinse Curie
(28 juni 1988)

Door de apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
van Paus Franciscus overgegaan in Dicasterie voor de Geloofsleer

Pro-Prefect: Msgr. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J. (vanaf 02-07-2017)
Gerhard Ludwig Kard. Müller (Van 02-07-2012 tot 02-07-2017)
William Joseph Kardinaal Levada (van 13-05-2005 tot 02-07-2012) (tevens lid van Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de Christenen, Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren)
Secretaris: Aartsbisschop Giacomo Morandi (van 18-07-2017 tot 11-01-2022)
Aartsbisschop Msgr. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.J. (van 09-07-2008 tot 02-07-2017)
Aartsbisschop Msgr. Angelo Amato, sdb (tot 09-07-2008)
Ondersecretaris Aartsbisschop Charles J. Scicluna (wijz.: 13-11-2018)
ZEH. Giacomo Morandi (van 27-10-2015 tot 18-07-2017)
Aartsbisschop Mgsr. Joseph Augustine Di Noia O.P. (wijz.: 21-09-2013) 
Promotor iustitia: Robert W. Oliver (Wijz.: 03-01-2013)
Msgr. Charles J. Scicluna (tot nov. 2012)
   
Leden (o.a.): Msgr. Raffaello Martinelli (tot 01-07-2009)
  Pater Antonio Manna, ssp
  Pater Giancarlo Parenti, sdb
  Aartbisschop Msgr. Salvatore Fisichella (president van Pauselijke Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie)
  Msgr. Damiano Marzotto Caotorta
  Jean-Pierre Kardinaal Ricard (Wijz.: 06-05-2006)
  Antonio Cañizares Kardinaal Llovera (Wijz.: 06-05-2005)
  Ivan Kardinaal Dias
  Msgr. Gerhard Ludwig Müller, Bisschop van Regensburg (wijz.: 20-12-2007)
  Kurt Kardinaal Koch, president van Pauselijke Raad voor het Gezin (wijz.: 16-10-2010)
  Peter Kodwo Appiah Kardinaal Turkson, president van Pauselijke Raad voor het Gezin (wijz.: 16-10-2010)
  Marc Kardinaal Ouellet P.S.S., prefect van Congregatie voor de Clerus (wijz.: 16-10-2010)
  Angelo Kardinaal Amato S.D.B., prefect van Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen (wijz.: 16-10-2010)
  Msgr. Francesco Coccopalmerio, president Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten (Wijz.: 23-12-2010)
  Msgr. Charles J. Scicluna (Wijz.: 01-12-2012)
  Staatssecretaris Pietro Kard. Parolin (Wijz.: 28-05-2014)
  Aartsbisschop Stanislaw Gadecki van Poznan, Polen (Wijz.: 28-05-2014)
  Msgr. Rudolf Voderholzer van Regensburg, Duitsland (Wijz.: 28-05-2014)
   
Consultoren (o.a.) Fr. Wojciech Giertych O.P. (Theoloog van het Pauselijk Huis) (Wijz.: 28-01-2006)
  Fr. Adriano Garuti O.F.M., professor in de ecclesiologie aan de Pauselijke Lateraanse Universiteit (wijz. 17-12-2007)
  Fr. Aimable Musoni S.D.B., professor aan de Pauselijke Salesiaanse Universiteit, Rome (Wijz.: 20-12-2007)
  Nicola Bux
  P. Bruno Allessio Espositio O.P., Decaan van de Faculteit voor Kerkelijk Recht van de Thomas van Aquino Universiteit te Rome
  Msgr. Guido Pozzo, Aalmoezenier van de Paus (wijz. 30-04-2013)
  P. José Granados, D.C.J.M., Vice-president van het Instituut "Johannes Paulus II" voor de studie van huwelijk en gezin in Rome (wijz. 30-04-2013)
  Pater Pietro Bovati S.J. (wijz. 31-01-2015)
   
Lid Doctrinaire Sectie Fr. Patrick Burke (Wijz.: 17-05-2005)
   
Werkzaam (o.a.) Mw. Marie Hendrikx (Wijz.: 18-05-2005)
   
Experts Prof. dr. Paul van Geest, Tilburg University (wijz. 30-04-2013)

De Congregatie kende de volgende indeling vanaf 17 januari 2019 tot en met 14 febr. 2022, toen het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Fidem Servare
Waarmee de interne structuur van de Congregatie voor de Geloofsleer wordt aangepast
(11 februari 2022)
van kracht werd:

- De Doctrinaire Afdeling zorgt voor de zaken die betrekking hebben op de bevordering van de geloofsleer en de moraal.

- De Disciplinaire Afdeling behandelt zowel de overtredingen tegen het geloof als de ernstige overtredingen tegen de moraal en bij de viering van de sacramenten. Ook andere problemen die verband houden met de geloofsdiscipline worden onderzocht.

Paus Franciscus heeft de Commissie voor de behandeling van 'delicta graviora' toegevoegd aan deze Congregatie. Vgl. Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat, Rescriptum ex audientia Ss.mi - Oprichting van een raad van Kardinalen binnen de Congregatie van de Geloofsleer voor de behandeling van de 'delicta graviora' (3 nov 2014)

- De Afdeling voor het Huwelijk gaat over wat het privilegium fidei betreft. Het houdt zich bezig met de gevallen van ontbinding van het huwelijk in favorem fidei en met andere aspecten van de huwelijksband die verband houden met de geldigheid van het sacrament.

- De Vierde Sectie, behandelt de vorige bevoegdheidsgebieden van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', namelijk de betrekkingen met alle instituten die verbonden zijn aan de viering van de Romeinse Liturgie volgens de usus antiquior (forma extraordinaria).

Paus Franciscus heeft de Bijzondere Pauselijke Commissie ter bescherming van Minderjarigen toegevoegd aan deze Congregatie Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Congregatie van de Geloofsleer - Sala Clementina, Recht van het volk Gods om de geloofsinhoud integraal te ontvangen (31 jan 2014), 6

In het kader van het Jaar van het Geloof werd de Commissie van Voorbereiding voor het Jaar van het Geloof opgericht door deze Congregatie.

De Internationale Theologische Commissie is gelieerd aan deze Congregatie.

TekstenZie ook:

RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test