• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

SACROSANCTUM CONCILIUM
Over de heilige liturgie

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

4 december 1963

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
CONCILIES EN SYNODES
Concilie van Trente

Concilie van Trente
Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
(16 juli 1562)
(4 resultaten)
Alinea's Concilie van Trente
Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
(16 juli 1562)
(2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
(16 juli 1562)
(2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
(16 juli 1562)
(2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
)
, Concilie van Trente
Sessio XXI - Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum
21e Zitting - Leer over de communie onder beide gedaante en door kinderen
(16 juli 1562)
(2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Augustinus

H. Cyprianus van Carthago

H. Cyprianus van Carthago
De catolicae ecclesiae unitate
Over de eenheid van de Katholieke Kerk (1 januari 250)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
H. Cyprianus van Carthago
Epistolae
Brieven ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
H. Cyrillus van Alexandrië

H. Cyrillus van Alexandrië
Commentarium in Joannis Evangelium
Commentaar op het Evangelie volgens Johannes ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
H. Ignatius van Antiochië

H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Ephesios
Brief aan de Efesiërs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Magnesios
Brief aan de Magnesiërs ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Philadelfiesi
Brief aan de Christenen van Philadelphia ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Smyrnaeos
Brief aan de Christenen van Smyrna ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)

 
Referenties vanuit dit document naar dossiers: Geen referenties vanuit dit document naar dossiers gevonden.

 
 
 

Document

Naam: SACROSANCTUM CONCILIUM
Over de heilige liturgie
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 4 december 1963
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0707, Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 31 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test