• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

LUMEN FIDEI
Licht van het geloof

(Soort document: Paus Franciscus - Encycliek)

Paus Franciscus - 29 juni 2013

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
CATECHISMUS
Catechismus-Compendium

Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(14 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

Alinea's Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)

 

HEILIGE VADER
Paus Benedictus XVI
Audiënties

Paus Benedictus XVI
Encyclieken

H. Paus Johannes Paulus II
Encyclieken

H. Paus Paulus VI
Audiënties

H. Paus Gregorius de Grote

H. Paus Gregorius de Grote
In Evangelium Homiliae
Homilieën over de Evangelies ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 

CONCILIES EN SYNODES
2e Vaticaans Concilie
Constituties

1e Vaticaans Concilie

1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(13 resultaten)
Alinea's 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)
, 1e Vaticaans Concilie
Dei Filius
3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof
(24 april 1870)
(Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
)

 

KERKELIJKE SCHRIJVERS
Apostolische Vaders

Apostolische Vader
Brief van Pseudo Barnabas ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
Guillaume de Saint-Thierry

Guillaume de Saint-Thierry
Expositio super Cantica Canticorum
Uitleg over het Hooglied ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus

H. Augustinus
Confessiones
Belijdenissen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
, Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
De Civitate Dei
Over de Stad Gods ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
De Trinitate
Over de Drie-eenheid ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
De nuptiis et concupiscentia ad Valerium
Huwelijk en begeerte ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
Sermones
Preken ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
De sancta Virginitate
Over de heilige maagdelijkheid ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
De continentia ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
In Iohannis Evangelium Tractatus ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Augustinus
Enarrationes in Psalmos ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Bonaventura

H. Bonaventura
In libros Sententiarum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Bonaventura
Breviloquium ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Clemens van Alexandrië

H. Clemens van Alexandrië
Protreptikos ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Cyrillus van Jeruzalem

H. Cyrillus van Jeruzalem
Catechesi Battesimale
Doopcatechese ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Ireneüs van Lyon

H. Ireneüs van Lyon
Adversus Haereses
Tegen de ketters ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
, Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Ireneüs van Lyon
Demonstratio Apostolica Praedicationis ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. John Henry Kardinaal Newman

H. John Henry Kardinaal Newman
An essay on the development of Christian Doctrine (1 januari 1878)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Justinus

H. Justinus
Dialogus cum Tryphone Judaeo
Dialoog met de Jood Tryphon ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
, Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea's: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)
, Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
Origenes

Origenes van Alexandrië
Contra Celsum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
Tertullianus

Tertullianus
De Baptismo ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 

CURIE
Congregatie voor de Geloofsleer


OVERIGE AUTEURS
Dante Alighieri

Dante Alighieri
Divina Commedia
De Goddelijke Komedie (1 januari 1321)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
F. Dostojevsky

F. Dostojevsky
De idioot ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 
Romano Guardini

Romano Guardini
Vom Wesen katholischer Weltanschaung
Het wezen van de katholieke levensbeschouwing (1 januari 1923)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Paus Franciscus - Encycliek
Lumen Fidei
Licht van het geloof
(29 juni 2013)

 

 
 
 

Document

Naam: LUMEN FIDEI
Licht van het geloof
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Betsaïda.org (2e druk)
Vert. vanuit het Duits, controle met Franse, Engelse en Italiaanse versie: F. De Rycke
Imprematur: Mgr. A.L.M. Hurkmans
Bewerkt: 4 augustus 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test