• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

INTER INSIGNIORES
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap

(Soort document: Congregatie voor de Geloofsleer)

Franjo Kardinaal Seper - 15 oktober 1976

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
H. Paus Paulus VI
Apostolische Constituties

H. Paus Paulus VI
Brieven

H. Paus Paulus VI
Encyclieken

H. Paus Paulus VI
Toespraken

H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de leden van de studiecommissie voor de functie van de vrouw in maatschappij en kerk en de leden van het comité voor het internationaal jaar van de vrouw (18 april 1975)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Paus Johannes XXIII
Encyclieken

Paus Pius XII
Apostolische Constituties

Paus Pius XII
Encyclieken

Paus Innocentius III
Brieven

Paus Innocentius III - Brief
Aan de bisschoppen van Valencia en Burgos (11 december 1210)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 

CONCILIES EN SYNODES
2e Vaticaans Concilie
Constituties

2e Vaticaans Concilie
Decreten

Concilie van Trente


KERKELIJKE SCHRIJVERS
Apostolische Vaders

Apostolische Vader
Constitutiones Apostolorum (1 januari 400)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Apostolische Vader
Didascalia Apostolorum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Durandus a Sancto Porciano

Durandus a Sancto Porciano
Scriptum Super IV Libros Sententiarum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Albertus de Grote

H. Albertus Magnus
Mariale sive questiones super Evang. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Augustinus

H. Augustinus
Enarrationes in Psalmos ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Bonaventura

H. Bonaventura
In libros Sententiarum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Cyprianus van Carthago

H. Epiphanius van Salamis

H. Epiphanius van Salamis
Panarion haereticorum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Ireneüs van Lyon

H. Ireneüs van Lyon
Adversus Haereses
Tegen de ketters ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Johannes Chrysostomos

H. Johannes Chrysostomos
De sacerdotio
Over het priesterschap ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
In libros Sententiarum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Origenes

Origenes van Alexandrië
Fragmenta in 1 Cor. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Richardus de Mediavilla

Richardus de Mediavilla
In IV Sent. ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Tertullianus

Tertullianus
De Praescriptione Haereticorum ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Z. Johannes Duns Scotus

Z. Johannes Duns Scotus
Opus Oxoniense ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Z. Johannes Duns Scotus
Reportatio Parisiensis examinata ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 

CURIE
Bisschoppensynodes

Bisschoppensynodes
De Sacerdotio Ministeriali - Ultimis temporibus
Document over het ambtelijk priesterschap (2e Algemene Bisschoppensynode) (30 november 1971)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: Congregatie voor de Geloofsleer
Inter Insigniores
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
(15 oktober 1976)

 
Congregatie voor de Geloofsleer

Referenties vanuit dit document naar dossiers:

 
 
 

Document

Naam: INTER INSIGNIORES
Verklaring aangaande de vraag over het toelaten van vrouwen tot het ambtelijk priesterschap
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Franjo Kardinaal Seper
Datum: 15 oktober 1976
Copyrights: © 1977, Archief van de Kerken jrg. 32 nr. 7 blz. 283-296
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test