• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties vanuit document

APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975

(Soort document: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief)

H. Paus Paulus VI - 23 mei 1974

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties vanuit dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties vanuit dit document naar documenten:
Alineanummer van dit document van waaruit gerefereerd wordt, wordt tussen haakjes weergegeven.
 
HEILIGE VADER
H. Paus Paulus VI
Apostolische Constituties

H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
(4 resultaten)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

Alinea's H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)
, H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)
, H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Indulgentiarum Doctrina
Over de herziening van de aflatenpraktijk
(1 januari 1967)
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
, H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)

 
H. Paus Paulus VI
Audiënties

H. Paus Paulus VI
Brieven

H. Paus Paulus VI - Brief
Iniziandosi ufficialmente
Maximiliaan kard. de Fürstenberg over de afkondiging van het algemeen en grootste jubileum in het jaar MCMLXXV (31 mei 1973)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 
H. Paus Paulus VI - Brief
Sacrosancta Portiunculae ecclesia
Aan Weleerwaarde Constantinum Koser, Ordinis Fratrum Minorum Vicarium Generalem, bij gelegenheid van het 700 jarig bestaan van de aflaat aan Sint Franciscus door Paus Honorius III (14 juli 1966)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 
H. Paus Paulus VI
Motu Proprio

H. Paus Paulus VI
Toespraken

H. Paus Paulus VI - Toespraak
Tot de leden van het algemeen secretariaat van de Bisschoppensynode (5 april 1974)
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 
Paus Bonifatius VIII
Bullen

H. Paus Leo I de Grote


CONCILIES EN SYNODES
2e Vaticaans Concilie
Decreten


KERKELIJKE SCHRIJVERS
H. Eusebius van Caesarea

H. Eusebius van Caesarea
Historia Ecclesiastica
Geschiedenis van de Kerk ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 
H. Ignatius van Antiochië

H. Ignatius van Antiochië
Epistula ad Romanos
Brief aan de Romeinen ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 
H. Maximus van Turijn

H. Maximus van Turijn
Sermones
Preken ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 
H. Thomas van Aquino

H. Thomas van Aquino
Summa Theologiae ()
(1 resultaat)
Referentie naar volledig document vanuit alinea: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)

 

CURIE
Apostolische Penitentiarie

Apostolische Penitentiarie
Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
(2 resultaten)
Alinea's Apostolische Penitentiarie
Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)
, Apostolische Penitentiarie
Enchiridion Indulgentiarum - editio typica
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (29 juni 1968)
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)

 
Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
(1 resultaat)
Alinea Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)

 
Apostolische Penitentiarie
Prima Synodus Romana a.D. MCMLX ()
(1 resultaat)
Alinea Apostolische Penitentiarie
Prima Synodus Romana a.D. MCMLX ()
(H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
)

 

 
 
 

Document

Naam: APOSTOLORUM LIMINA
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 mei 1974
Copyrights: © 1974, Archief van Kerken 29e jrg. nr. 18, blz. 809-821
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test