• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Referenties naar document

CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht

(Soort document: Wetboek)

Aucturitate Ioannis Pauli PP. II - 25 januari 1983

Hieronder treft u een overzicht van alle referenties naar dit document. Het document zelf vindt u hier.

Referenties naar dit document vanuit documenten:
Nederlandse toepassingsbesluit
Decreet over de priesterraden
(31 januari 1989)

(22 resultaten: alinea's 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27)
 
Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)

(17 resultaten: alinea's 1488, 1489, 1490, 1494, 1495, 1497, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503, 1504, 1507, 1513, 1514, 1515, 1525)
 
Apostolische Penitentiarie
Enchiridion indulgentiarum - (quarto editur)
Handboekje voor de aflaten - normen en verleende gunsten (4e druk) (26 augustus 2002)

(7 resultaten: alinea's 1, 2, 3, 5, 11, 16, 17)
 
Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
Oecumenisch Directorium
Richtlijnen voor de toepassing van de beginselen en normen inzake de oecumenische beweging (25 maart 1993)

(5 resultaten: alinea's 2, 4, 20, 98, 99)
 
Robertus Kard. Sarah - Artikel
Opmerkingen over de nieuwe normen voor HH. Missen in de Sint Pietersbasiliek (29 maart 2021)

(2 resultaten: alinea's 1, 4)
 
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Postquam Summus Pontifex
Decreet ter uitwerking van de regelingen volgens canon 838 van het Kerkelijk Wetboek (22 oktober 2021)

(2 resultaten: alinea's 0, 1)
 
Paus Franciscus - Motu Proprio
La diligenza del buon padre
Over transparantie, controle en mededinging in de procedures bij publieke aanbestedingen van de Heilige Stoel en Vaticaanstad (19 mei 2020)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Paus Franciscus - Chirograaf
Scholas Occurentes (19 maart 2022)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Heilig Officie
Errores varii de rebus moralibus
Diverse dwalingen aangaande de moraal (2 maart 1679)

(1 resultaat: alinea 47)
 
Congregatie voor de Clerus
Instructie: De priester, herder en leidsman van de parochiegemeenschap (4 augustus 2002)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Congregatie voor de Bisschoppen
Apostolorum successores
Directorium voor het pastorale ambt van bisschoppen (22 februari 2004)

(1 resultaat: alinea 120)
 
Geloofsbelijdenis
Test Gaudium (29 mei 2020)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Congregatie voor de Clerus
Over de dagelijkse viering van de H. Mis onder afwezigheid van gelovigen
Die tägliche Feier der Heiligen Messe auch in Abwesenheit von Gläubigen (12 augustus 2013)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Paus Franciscus - Boodschap
Bij gelegenheid van de 16e internationale bijeenkomst van Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (30 september 2017)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Apostolisch visitator benoemd bij Memores Domini
Decreet (26 juni 2020)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Paus Franciscus - Motu Proprio
Sanctuarium in Ecclesia
Verantwoordelijkheid voor bedevaarten wordt van de Congregatie voor de Clerus overgedragen aan de Pauselijke Raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie (11 februari 2017)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Paus Franciscus - Brief
Aan het pelgrimerende volk van God in Duitsland
Naar aanleiding van de aanstaande bijeenkomst in het kader van de synodale weg (29 juni 2019)

(1 resultaat: alinea 3)
 
H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de algemene vergadering van de Congregatie voor de Clerus (20 oktober 1984)

(1 resultaat: alinea 4)
 
Pauselijke Raad voor Wetsteksten
Antwoord over een dubium
Betekenis van het woord wegwerpen (4 juni 1999)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Pauselijke Raad voor Wetsteksten
Over de oudste suffragaan volgens het nieuwe canon 1687 §3 (Mitis Iudex) (13 oktober 2015)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Pauselijke Raad "Justitia et Pax"
Sociale Agenda (1 mei 2000)

(1 resultaat: alinea 6)
 
Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Responsa ad dubia proposita
Het boetesacrament en de Communie (1 januari 2001)

(1 resultaat: alinea 0)
 
Referenties naar dit document vanuit dossiers:
Diaken
Curie
► Verslagen taalgroepen - Synode 2019
Kerk
► Concelebratie
Referenties naar dit document vanuit berichten:
► 1 jan 2020:

 
 
 

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test