• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

ORIENTALES OMNES ECCLESIAS
Alle Oosterse Kerken - over de Rutheense Kerk

(Soort document: Paus Pius XII - Encycliek)

Paus Pius XII - 23 december 1945

INLEIDING
1 Voortdurende zorg der pausen tot hereniging van alle afgescheiden Oosterse Kerken
2 Vreugde over de trouw der geünieerden
3 In het bijzonder van de Rutheense Kerk die thans 350 jaar geleden herenigd werd
I GESCHIEDENIS VAN DE RUTHEENSE KERK
A Vóór de unie van Brest
1 Eerbied voor de Apostolische Stoel
2 Hereniging op Concilie van Florence (1439). Mislukking daarvan
3 Opleving der herenigingsgedachte einde 16e eeuw
4 Concilie van Brest: 8 oktober 1596
B Na de unie van Brest
1 Onenigheid over de hereniging
2 H. Josephat martelaar van de hereniging
3 Tegenkanting van de zijde der Poolse koningen
4 Wijs beleid der bisschoppen
5 Vrede van Adrussov (1667). Betere perspectieven. Groei van godsdienstig leven
6 Einde 18e eeuw: nieuwe vervolgingen in het Russisch gewordn deel van Ruthenië. Eenheid gewelddadig opgeheven
7 In Oostenrijks Ruthenië (Lemberg en Premyzl) handhaafde zich de bloei
8 Emigratie van vele Ruthenen naar Amerika en elders. Inrichting der Rutheense Kerk aldaar
9 Dankbaarheid der Ruthenen jegens de Apostolische Stoel
II WELDADEN DEZER EHRENIGING
A Pauselijke bescherming der Rutheense riten en rechten
1 Eigen bisschopsbenoemingen, eigen onderwijs; gelijkstelling in het ontvangen van aflaten
2 Rutheense bisschoppen en geestelijkheid staan in rechten en plichten gelijk met alle overigen
3 Verbod om van ritus te veranderen
4 Zuiverheid der Rutheense riten en gebruiken
B Zuiverheid in de leer en heiligheid van leven
1 Uiterlijke bloei: nieuwe kerken en kloosters
2 Bloei van de orde van St. Basilius
3 Statistiek der Rutheense Kerk vóór de oorlog van 1939
4 Zegenrijk en heldhaftig bestuur van den metropoliet mgr. A. Szeptyckuj
5 Nieuwe congregaties van monniken en religieuzen
6 Pauselijk college va de H. Josephat te Rome
C De Rutheense Kerk heeft vele martelaren en belijders voortgebracht
1 De standvastigheid der Rutheense Kerk bleek na de herwonnen godsdienstvrijheid (1905)
2 Vervolging tijdens de eerste wereldoorlog; heldhaftig gedrag van mgr. A. Szeptyckyj
III TEGENWOORDIGE TOESTAND VAN DE RUTHEENSE KERK
1 Hevige vervolgingen door Rusland
2 Schijnredenen voor deze vervolging
3 Oproep aan alle katholieken tot gebed en boete
4 Troostredenen en aansporingen
A Tot de Rutheense bisschoppen
B Tot de Rutheense geestelijkheid
C Tot het Rutheense volk
IV SLOT
Bede om voorspoed voor de Rutheense Kerk

 
 
 

Document

Naam: ORIENTALES OMNES ECCLESIAS
Alle Oosterse Kerken - over de Rutheense Kerk
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 december 1945
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens 0168, Gooi & Sticht, Hiversum
Vert. M.A. Jansen, pr.
Bewerkt: 6 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test