• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus

(Soort document: Bisschoppensynodes)

Synodevaders - 26 oktober 2019

Inleiding
I Amazonia: van luisteren naar integrale bekering
De stem en het lied van Amazonia als boodschap van het leven
Het geroep van de aarde en de schreeuw van de armen ...
De Kerk in het Amazonegebied
Oproepen tot een integrale bekering
II Nieuwe wegen van pastorale bekering
De Kerk op zendingsreis
A Een Kerk met het inheemse gezicht van boeren en Afrikaanse afstammelingen
B Een Kerk met een migrantengezicht
C Een Kerk met een jong gezicht
D Een Kerk die nieuwe wegen gaat in het stadspastoraat
E Een spiritualiteit van luisteren en verkondigen
Nieuwe manieren voor pastorale bekering
III Nieuwe wegen van culturele bekering - "En het Woord is vlees geworden en heeft zijn tent onder ons opgeslagen" (Joh. 1,14)
Het gezicht van de kerk in de dorpen in het Amazonegebied
A De culturele waarden van de Amazonevolken
B Aanwezig zijn als Kerk en bondgenoot zijn van de volkeren op hun grondgebied
Wegen naar een geïnculturaliseerde kerk
A De beleving van het geloof uitgedrukt in volksvroomheid en de geïncultureerde catechese
B Het mysterie van het geloof weerspiegeld in een geïncultureerde theologie …
Wegen naar een Interculturele Kerk
A Eerbiediging van de culturen en de rechten van de volkeren
B Bevordering van de interculturele dialoog in een geglobaliseerde wereld
C Uitdagingen voor gezondheid, onderwijs en communicatie
Nieuwe wegen naar culturele bekering
IV Nieuwe wegen van ecologische bekering
Naar een integrale ecologie vanuit de encycliek Laudato si'
A Bedreigingen voor de Amazone-bioom en zijn bevolking
B De uitdaging van nieuwe modellen van eerlijke, ondersteunende en duurzame ontwikkeling
Een kerk die zorg draagt voor het "gemeenschappelijke huis" in in de Amazone
A De sociaal-ecologische dimensie van de evangelisatie
B Een arme Kerk, met en voor de armen uit de kwetsbare randgebieden
Nieuwe wegen ter bevordering van een integrale ecologie
Een profetische uitdaging en boodschap van hoop voor heel de Kerk en de gehele wereld
Een sociale en pastorale observatorium voor het Amazonegebied
V Nieuwe wegen van synodale bekering
De missionaire synodaliteit in de kerk van het Amazonegebied (86-92)
A De missionaire synodaliteit van het hele volk Gods onder leiding van de Geest (87-88)
B Spiritualiteit van de synodale gemeenschap onder leiding van de Geest (89-90)
C Op weg naar een synodale stijl van leven en werken in het Amazonegebied (91-92)
Nieuwe wegen voor kerkelijke dienstwerk (93-111)
A Een ministeriële Kerk en nieuwe ministeries
B Het gewijde leven
C De aanwezigheid en het uur van de vrouw
D Het permanent diakenschap
E Wegen naar geïncultureerde vorming en opleiding
F De Eucharistie, bron en hoogtepunt van synodale eenheid
Nieuwe wegen voor de kerkelijke synodaliteit (112-119)
A Regionale synodale structuren in de Kerk van het Amazonegebied (112-113)
B Universiteiten en nieuwe synodale structuren in het Amazonegebied (114)
C Een regionaal post-Synodaal kerkelijk orgaan voor het Amazonegebied (115)
D Riten voor inheemse volkeren (116-119)
VI Conclusiie

 
 
 

Document

Naam: SLOTDOCUMENT VAN DE BISSCHOPPENSYNODE OVER DE PAN-AMAZONE REGIO (T.M. NR 29 + 86-120)
Slotdocument en stemmingen over het slotdocument van de Bisschoppensynode ter attentie van de Heilige Vader Franciscus
Soort: Bisschoppensynodes
Auteur: Synodevaders
Datum: 26 oktober 2019
Copyrights: © 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige vertaling: Stg. InterKerk / Paul Odijk
Bewerkt: 20 april 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test