• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

DIVINUM ILLUD MUNUS
Over de Heilige Geest

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 9 mei 1897

Inleiding
1 Christus' verlossingswerk werd door de Heilige Geest voltooid
2 Ook het werk van de Paus moet door de Heilige Geest voltooid worden
3 Onderwerp van de encycliek
EERSTE HOOFDSTUK Het geheim van de Allerheiligste Drie-eenheid
1 De verhevenheid van dit geheim, dat door Christus is geopenbaard
2 De bespreking van de Heilige Drie-eenheid eist voorzichtigheid
3 Zorg van de Kerk voor de zuiverheid van de leer over de Heilige Drie-eenheid
4 De toe-eigening aan de afzonderlijke goddelijke personen
TWEEDE HOOFDSTUK De werkzaamheid van de Heilige Geest
Samenvatting van het voorafgaande
1 In Christus
A De ontvangenis van Christus door de Heilige Geest
B De heiliging van Christus' ziel door de Heilige Geest
C De nederdaling van de Heilige Geest over Christus tot heiliging van Zijn Kerk
2 In de Kerk
A Door de Pinkstergeest leeft en groeit de Kerk
B De Heilige Geest zendt bisschoppen en priesters om de Kerk te leiden en te heiligen
C De Heilige Geest is de ziel van de Kerk
3 In de gedoopten
A De uitstorting van de Heilige Geest door de verheerlijkte Christus
B De vruchten van de verlossing ontvangen de mensen van de Heilige Geest
C De inwoning van de Heilige Geest heeft een rijke genadenschat tot gevolg
DERDE HOOFDSTUK De devotie tot de Heilige Geest
1 Een diepere kennis van de Heilige Geest
2 Een innigere liefde tot de Heilige Geest
3 Een vertrouwvol gebed tot de Heilige Geest
VIERDE HOOFDSTUK Slot
1 De devotie tot de Heilige Geest moet met alle kracht bevorderd worden
2 De Heilige Geest vervulle onze verwachting door de voorspraak van Maria
3 Zegen

 
 
 

Document

Naam: DIVINUM ILLUD MUNUS
Over de Heilige Geest
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 9 mei 1897
Copyrights: © 1957, Ecclesia Docens 0776, NV Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. Chr. Oomen C.ss.R.
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test