• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Decreet)

21 november 1964

Inleiding
Het algemene verlangen naar eenheid onder de christenen
HOOFDSTUK 1 De Katholieke beginselen van het oecumenisme
PARAGRAAF 1 Het geheim van de eenheid van de Kerk
PARAGRAAF 2 De authentieke christelijke waarden in de afgescheiden Kerken
PARAGRAAF 3 De oecumenische beweging en de houding van de katholieken
HOOFDSTUK 2 De praktijk van het oecumenisme
PARAGRAAF 1 De vernieuwing in de Kerk als oecumenische factor
PARAGRAAF 2 De innerlijke bekering als voorwaarde voor het ware oecumenisme
PARAGRAAF 3 Het gezamenlijk gebed. Normen voor het deelnemen aan elkaars heilige diensten
PARAGRAAF 4 Een betere kennis omtrent onze gescheiden broeders
PARAGRAAF 5 Beoefening van de theologie en het missieapostolaat in oecumenische geest
PARAGRAAF 6 De formulering van het katholieke geloof in de oecumenische dialoog
PARAGRAAF 7 Samenwerking van de christenen op sociaal gebied
HOOFDSTUK 3 De kerken en kerkelijke gemeenschappen, die van de Apostolische Stoel van Rome zijn gescheiden
ARTIKEL 1 Een bijzondere beschouwing omtrent de Oosterse Kerken
PARAGRAAF 1 De verhouding tussen de Kerken van het Oosten en het Westen vóór de scheiding
PARAGRAAF 2 De rijkdom van de oosterse Kerken op het gebied van liturgie en spiritualiteit
PARAGRAAF 3 De eigen discipline van de oosterse Kerken
PARAGRAAF 4 De theologische tradities van de oosterse Kerk
PARAGRAAF 5 Verklaringen en aansporingen van het Concilie
ARTIKEL 2 De afgescheiden kerken en kerkelijke gemeenschappen in het Westen
PARAGRAAF 1 De verhouding van deze Kerken en kerkelijke Gemeenschappen tot de katholieke Kerk
PARAGRAAF 2 De belijdenis van Christus
PARAGRAAF 3 De liefde voor de heilige Schrift
PARAGRAAF 4 Doop en Avondmaal
PARAGRAAF 5 Het geloofsleven en de vruchten ervan
HOOFDSTUK 4 Aansporing tot de Katholieken

 
 
 

Document

Naam: UNITATIS REDINTEGRATIO
Over de oecumene
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Datum: 21 november 1964
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0715, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 12 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test