• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Inhoudstafel

PRAEDICATE EVANGELIUM
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld

(Soort document: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie)

Paus Franciscus - 19 maart 2022

VOORWOORD
A De missionaire bekering van de Kerk
B De Kerk: mysterie van gemeenschap
C De dienst van de Primaat en het Bisschoppencollege
D De dienst van de Romeinse Curie
F Betekenis van de hervorming
G Iedere Christen is een missionerende discipel
BEGINSELEN EN CRITERIA VOOR DE DIENST VAN DE ROMEINSE CURIE
Priester of leek aan het hoofd van een Dicasterie
B Dienst aan de bisschoppen en de Paus
C Solidair met de voorkeurs pastotale optie
K Samenvoeging Dicasteries
L Goddelijke naastenliefde
NORMEN (ART. 1-43)
Wezen van de Curie (art.1)
Algemene Normen
Pastorale aard van de activiteiten van de Curie (art. 2-6)
Beginselen van de uitvoeringstaak van de Curie (art. 7-11)
Structuur van de Romeinse Curie (art. 12-19)
Bevoegdheid en procedure van de instellingen van de Curie (art. 20-33)
STAATSSECRETARIAAT (ART. 44-52)
DICASTERIëN (ART. 53-188)
Dicasterie voor de Evangelisatie (art. 53-68)
Sectie voor fundamentele vragen over de evangelisatie in de huidige wereld (art. 55-60)
Sectie voor egeleiding en ondersteuning van de nieuwe particuliere kerken (art. 61-68)
Dicasterie voor de Geloofsleer (art. 69-78)
Dicasterie voor diensten van liefdadigheid (art. 79-81)
Dicasterie voor de Oosterse Kerken (art. 82-87)
Dicasterie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten (art. 88-97)
Dicasterie voor de Heilig- en Zaligverklaringen (art. 98-102)
Dicasterie voor de Bisschoppen (art.103-112)
Dicasterie voor de Clerus (art. 113-120)
Dicasterie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven (art. 121-127)
Dicasterie voor de Leken, Familie en Leven (art. 128-141)
Dicasterie ter bevordering van de Eenheid van de Christenen (art. 142-146)
Dicasterie voor de Interreligieuze Dialoog (art. 147-152)
Dicasterie voor Cultuur en Vorming (art. 153-162)
Dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling (art. 163-174)
Dicasterie voor Interpretatie van Wetsteksten (art. 175-182)
Dicasterie voor de Communicatie (art. 183-188)
GERECHTELIJKE INSTANTIES (ART. 189-204)
Gerechtelijke instantie (art. 189)
Apostolische Penitentiarie (art. 190-193)
Hoog Gerechtshof van de Apostolische Signatuur (art. 194-199)
Romeinse Rota (art. 200-204)
ECONOMISCHE INSTELLINGEN (ART. 205-227)
Pauselijke Raad voor de Economie (art. 205-211)
Secretariaat voor economische zaken (art. 212-218)
Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel (Art. 219-221)
Bureau van de auditeur-generaal (art. 222-224)
Commissie voor voorbehouden zaken (art. 225-226)
Comité voor de investeringen (art. 227)
BUREAUX (ART. 228-237)
Prefectuur van het Pauselijk Huis (art. 228-230)
Bureaus voor de Pauselijke Ceremonies (art. 227)
Apostolische Kamer / Camerlengo van de Heiige Romeinse Kerk (art. 235-237)
ADVOCATEN (ART. 238-240)
INSTELLINGEN VERBONDEN AAN DE HEILIGE STOEL (ART. 241-249)
OVERGANGSNORMEN (ART. 250)

 
 
 

Document

Naam: PRAEDICATE EVANGELIUM
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2022
Copyrights: © 2022, Libreria editrice Vaticana / Stg. InterKerk
opbouw op basis van gepubliceerde versie 19-03-2022 (eerdere bijdragen worden nog hieraan gecorrigeerd
Bewerkt: 24 maart 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test