• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 20 april 1884

HOOFDSTUK 1 Inleiding
ARTIKEL 1 De strijd tussen goed en kwaad
ARTIKEL 2 Wat reeds tegen de vrijmetselarij gedaan is
HOOFDSTUK 2 Behandeling van het onderwerp
ARTIKEL 1 Om haar aard en werkwijze als geheim genootschap is de vrijmetselarij met gerechtigheid en natuurlijke zedelijkheid in strijd
ARTIKEL 2 Leer en streven van de vrijmetselarij zijn louter naturalistisch
PARAGRAAF 1 Evenals het naturalisme verwerpt de vrijmetselarij al het bovennatuurlijke
PARAGRAAF 2 Evenals het naturalisme komt de vrijmetselarij ook tot dwaling omtrent godsdienstige en zedelijke waarheden, die de rede kan kennen
PARAGRAAF 3 Daardoor vervalt de grondslag van de ware zedelijkheid
PARAGRAAF 4 De vrijmetselarij huldigt het naturalisme in zake huwelijk, opvoeding en onderwijs
PARAGRAAF 5 De vrijmetselarij huldigt het naturalisme met betrekking tot het staatkundig leven
ARTIKEL 3 De valse en gevaarlijke aard van de vrijmetselarij
PARAGRAAF 1 De vrijmetselarij is vals in haar houding
PARAGRAAF 2 Men heeft dus van de vrijmetselarij ernstige dingen te vrezen
PARAGRAAF 3 Vooral ook om haar bedrieglijke optreden bij vorsten en volken
PARAGRAAF 4 De Kerk is daarentegen een steun voor vorsten en volken
HOOFDSTUK 3 Besluit: de voornaamste hulpmiddelen tegen de vrijmetselarij
PARAGRAAF 1 De stipte onderhouding van de besluiten van de H. Stoel
PARAGRAAF 2 De ontmaskering van de vrijmetselarij
PARAGRAAF 3 Voortdurend onderricht van het volk met behulp van geestelijkheid en leken
PARAGRAAF 4 Sociale en caritatieve verenigingen
PARAGRAAF 5 Bijzondere zorg voor de jeugd
PARAGRAAF 6 Gebed

 
 
 

Document

Naam: HUMANUM GENUS
Over de vrijmetselarij
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 april 1884
Copyrights: © 1941, Ecclesia Docens 0106, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 30 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test