• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd

(Soort document: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie)

7 december 1965

INLEIDING - DE SITUATIE VAN DE MENS IN DE MODERNE WERELD
DEEL 1 DE KERK EN DE ROEPING VAN DE MENS
EERSTE HOOFDSTUK De waardigheid van de menselijke persoon
TWEEDE HOOFDSTUK De mensengemeenschap
DERDE HOOFDSTUK De menselijke activiteit in de gehele wereld
VIERDE HOOFDSTUK De taak van de Kerk in de moderne tijd
DEEL 2 ENKELE MEER URGENTE PROBLEMEN
Inleiding
EERSTE HOOFDSTUK De waardigheid van huwelijk en gezin en haar waardering
SECTIE 1 Huwelijk en gezin en de moderne wereld
SECTIE 2 De heiligheid van huwelijk en gezin
SECTIE 3 De huwelijksliefde
SECTIE 4 De vruchtbaarheid van het huwelijk
SECTIE 5 De huwelijksliefde en de eerbied voor het menselijk leven
SECTIE 6 De inzet van allen voor het welzijn van huwelijk en gezin
TWEEDE HOOFDSTUK Een steeds grotere vooruitgang van de cultuur
Inleiding
SECTIE 1 De situatie van de cultuur in de moderne wereld
1 Nieuwe levensstijlen
2 De mens als schepper van de cultuur
3 Moeilijkheden en taken
SECTIE 2 Enkele beginselen voor een juist bevorderen van de cultuur
1 Geloof en cultuur
2 De velerlei betrekkingen tussen het Evangelie van Christus en de cultuur
3 Harmonisch samengaan van de verschillende aspecten van de cultuur
SECTIE 3 Enkele dringende plichten van de christenen met betrekking tot de cultuur
1 De erkenning van ieders recht op cultuur en de verwezenlijking van dit recht
2 De vorming van de mens tot een volledige culturele ontwikkeling
3 Harmonie tussen cultuur en christendom
DERDE HOOFDSTUK Het sociaal-economisch leven
Enkele aspecten van het economisch leven
SECTIE 1 De economische ontwikkeling
1 De economische ontwikkeling in dienst van de mens
2 De controle van de mens op de economische ontwikkeling
3 De opheffing van de enorme sociaaleconomische ongelijkheid
SECTIE 2 Enkele leidende beginselen voor het geheel van het sociaaleconomisch leven
1 Arbeid, arbeidsvoorwaarden en vrije tijd
2 Het aandeel in de onderneming en in de gehele organisatie van het economisch leven. Arbeidsgeschillen
3 De bestemming van de aardse goederen voor alle mensen
4 De investeringen en het monetaire probleem
5 Het verwerven van eigendom en van persoonlijke macht over de goederen. Het probleem van het grootgrondbezit
6 De sociaaleconomische activiteit en het Koninkrijk van Christus
VIERDE HOOFDSTUK Het leven van de politieke gemeenschap
SECTIE 1 Het publieke leven in onze tijd
SECTIE 2 De aard en het doel van de politieke gemeenschap
SECTIE 3 Medewerking van allen aan het publieke leven
SECTIE 4 De politieke gemeenschap en de Kerk
VIJFDE HOOFDSTUK Het behoud van de vrede en de opbouw van de volkengemeenschap
Inleiding
SECTIE 1 Het voorkomen van oorlog
1 De onmenselijkheid van de oorlogen inperken
2 De totale oorlog
3 De bewapeningswedloop
4 Het volledig uitbannen van de oorlog en de internationale activiteit om de oorlog te voorkomen
1 De aard van de vrede
SECTIE 2 De opbouw van de internationale gemeenschap
1 De oorzaken van onenigheid en de middelen om ze weg te nemen
2 De volkengemeenschap en de internationale instellingen
3 Internationale samenwerking op economisch gebied
4 Enkele opportune richtlijnen
5 De internationale samenwerking en de bevolkingsaanwas
6 De taak van de christen bij de internationale hulpverlening
7 De actieve aanwezigheid van de Kerk in de internationale gemeenschap
8 De rol van de christenen in de internationale instellingen
ZESDE HOOFDSTUK Besluit
SECTIE 1 De taak van iedere gelovige en van de particuliere kerken
SECTIE 2 De dialoog tussen alle mensen
SECTIE 3 De opbouw van de wereld en het tot voltooiing brengen van de wereld

 
 
 

Document

Naam: GAUDIUM ET SPES
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
Soort: 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Datum: 7 december 1965
Copyrights: © 1968, Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test