• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

LAUDATO SI'
'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

(Soort document: Paus Franciscus - Encycliek)

Paus Franciscus - 24 mei 2015

Inleiding (1-16)
Laudato Si' - Gezegend zijt Gij (1-2)
Niets in deze wereld laat ons onverschillig (3-6)
Verenigd door eenzelfde zorg (7-9)
De heilige Franciscus van Assisi (10-12)
Mijn oproep (13-16)
EERSTE HOOFDSTUK Wat met ons huis aan het gebeuren is (17-61)
I Vervuiling en klimaatverandering (20-26)
Vervuiling, afval en wegwerpcultuur (20-22)
Het klimaat als gemeenschappelijk goed (23-26)
II De kwestie van het water (27-31)
III Het verlies van de biodiversiteit (32-42)
III Achteruitgang van de kwaliteit van het menselijk leven en maatschappelijk verval (43-47)
V Wereldwijde ongelijkheid (48-52)
VI De zwakte van de reacties (53-59)
VII Een verscheidenheid aan meningen (60-61)
TWEEDE HOOFDSTUK Het evangelie van de Schepping (62-100)
I Het licht dat het geloof biedt (63-64)
II De wijsheid van de Bijbelse verhalen (65-75)
III Het mysterie van het heelal (76-83)
IV De boodschap van ieder schepsel in de harmonie van de schepping (84-88)
V Een universele gemeenschap (89-92)
VI Het gemeenschappelijke bestemming van de goederen (93-95)
VII Het blik van Jezus (96-100)
DERDE HOOFDSTUK De menselijke wortel van de ecologische crisis (101-136)
I Technologie: creativiteit en macht (102-105)
II De globalisering van het technocratische paradigma (106-114)
III Crisis en gevolgen van het moderne antropocentrisme (115-136)
Het praktisch relativisme (122-123)
De noodzaak de arbeid te beschermen (124-129)
Biologische vernieuwing vanuit het onderzoek (130-136)
VIERDE HOOFDSTUK Een integrale ecologie (137-162)
I Ecologie van milieu, economie en maatschappij (138-142)
II Culturele ecologie (143-146)
III Ecologie van het dagelijks leven (147-155)
IV Het beginsel van het algemeen welzijn (156-158)
V De gerechtheid tussen de generaties (159-162)
VIJFDE HOOFDSTUK Enige lijnen voor oriëntatie en handelen (163-201)
I De dialoog over het milieu in de internationale politiek (164-175)
II De dialoog met het oog op een nieuw nationaal en lokale politiek (176-181)
III Dialoog en transparantie in de beslissingsprocessen (182-188)
IV Politiek en economie in dialoog voor de volle menselijke ontplooiing (189-198)
V De godsdiensten in de dialoog met de wetenschap (199-201)
ZESDE HOOFDSTUK Ecologische opvoeding en spiritualiteit (202-245)
I Focussen op een andere levensstijl (203-208)
II Opvoeden tot een bondgenootschap tussen mensheid en milieu (209-215)
III De ecologische bekering (216-221)
IV Vreugde en vrede (222-227)
V Burgerlijke en politieke liefde (228-232)
VI De sacramentele teken en het vieren van de rust (233-237)
VII De Drie-eenheid en de relatie tussen de schepsels (238-240)
VIII De koningin van heel de schepping (241-242)
IX Aan gene zijde van de zon (243-245)
ZEVENDE HOOFDSTUK Gebeden (246)

 
 
 

Document

Naam: LAUDATO SI'
'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 mei 2015
Copyrights: © 2015 Libreria Editrice Vaticana / Stg InterKerk
Werkvertaling uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers i.s.m. dr. L.J.M. Hendriks, pr. en de redactie; trefwoordenlijst: redactie
Bewerkt: 6 juni 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test