• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

EVANGELII GAUDIUM
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie

(Soort document: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie)

Paus Franciscus - 24 november 2013

INLEIDING (2-18)
I Vreugde die wordt vernieuwd en meegedeeld (2-8)
II De zoete en sterkende vreugde van het evangeliseren (9-10)
De eeuwige nieuwheid (11-13)
III De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het geloof (14-18)
Doel en beperkingen van deze exhortatie (16-18)
HOOFDSTUK EEN DE MISSIONAIRE VERANDERING VAN DE KERK (19-49)
I Een Kerk die erop uitgaat (20-24)
Het initiatief nemen, zich erbij laten betrekken, begeleiden, vrucht voortbrengen en feest vieren (24)
II De pastoraal in een nieuwe opzet (25-33)
Een kerkelijke vernieuwing die niet mag worden uitgesteld (27-33)
III Vanuit de kern van het Evangelie (34-39)
IV De zending die gestalte krijgt in de menselijke beperkingen (40-45)
V Een moeder met een open hart (46-49)
HOOFDSTUK TWEE IN DE CRISIS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE ENGAGEMENT (50-109)
I Enkele uitdagingen van de huidige wereld (52-75)
1 Nee tegen een economie van de uitsluiting (53-54)
2 Nee tegen de nieuwe verafgodering van het geld (55-56)
3 Nee tegen het geld dat heerst in plaats van te dienen (57-58)
4 Nee tegen ongelijkheid die geweld voortbrengt (59-60)
5 Enkele culturele uitdagingen (61-67)
6 Uitdagingen van de inculturatie van het geloof (68-70)
7 Uitdagingen van de stadsculturen (71-75)
II Verleidingen van hen die pastoraal werkzaam zijn (76-109)
1 Ja tegen de uitdagingen van een missionaire spiritualiteit (78-80)
2 Nee tegen egoïstische inertie (81-83)
3 Nee tegen onvruchtbaar pessimisme (84-86)
4 Ja tegen de nieuwe betrekkingen, door Jezus Christus in het leven geroepen (87-92)
5 Nee tegen geestelijke wereldse gezindheid (93-97)
6 Nee tegen de oorlog onder ons (98-101)
7 Andere kerkelijke uitdagingen (102-109)
HOOFDSTUK DRIE DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE (110-175)
I Heel het volk van God verkondigt het Evangelie (111-134)
1 Een volk voor allen (112-114)
2 Een volk met veel gezichten (115-118)
3 Wij zijn allen missionaire leerlingen (119-121)
4 De evangeliserende kracht van de volksvroomheid (122-126)
5 Van persoon tot persoon (127-129)
6 Charisma’s ten dienste van de evangeliserende gemeenschap (130-131)
7 Cultuur, denken en opvoeding (132-134)
II De homilie (135-144)
1 De liturgische context (137-138)
2 Het gesprek van een moeder (139-141)
3 Woorden die het hart doen ontvlammen (142-144)
III De voorbereiding van de prediking (145-159)
1 De eredienst van de waarheid (146-148)
2 De verpersoonlijking van het Woord (149-151)
3 De geestelijke lezing (152-153)
4 Luisterend naar het volk (154-155)
5 Pedagogische instrumenten (156-159)
IV Een evangelisatie voor de verdieping van het Kerygma (160-175)
1 Een kerygmatische en mystagogische catechese (163-168)
2 De persoonlijke begeleiding van het groeiproces (169-173)
3 Rondom het Woord van God (174-175)
HOOFDSTUK VIER DE MAATSCHAPPELIJKE DIMENSIE VAN DE EVANGELISATIE (176-258)
I Gemeenschappelijke en sociale gevolgen van het Kerygma (177-185)
1 Geloofsbelijdenis en maatschappelijk engagement (178-179)
2 Het Rijk, dat ons roept (180-181)
3 Het onderricht van de Kerk betreffende maatschappelijke kwesties (182-185)
II Het opnemen van de armen in de maatschappij (186-216)
1 Verenigd met God horen wij een kreet (187-192)
2 Trouw aan het Evangelie om niet tevergeefs te lopen (193-196)
3 De bevoorrechte plaats van de armen in het volk van God (197-201)
4 Economie en verdeling van de inkomsten (202-208)
5 Zorg hebben voor de broosheid (209-216)
III Het algemene welzijn en de maatschappelijke vrede (217-237)
1 Tijd gaat boven ruimte (222-225)
2 De eenheid gaat boven het conflict (226-230)
3 De werkelijkheid is belangrijker dan het idee (231-233)
4 Het geheel gaat boven het deel (234-237)
IV De maatschappelijke dialoog als bijdrage aan de vrede (238-258)
1 De dialoog tussen geloof, rede en wetenschappen (242-243)
2 De oecumenische dialoog (244-246)
3 De relaties met het Jodendom (247-249)
4 De interreligieuze dialoog (250-254)
5 De maatschappelijke dialoog in een context van godsdienstvrijheid (255-258)
HOOFDSTUK VIJF VERKONDIGERS VAN HET EVANGELIE MET GEESTKRACHT (259-288)
I Motiveringen voor een hernieuwde missionaire impuls (262-283)
1 De persoonlijke ontmoeting met de liefde van Jezus die ons redt (264-267)
2 Het geestelijke smaak volk te zijn (268-274)
3 Het mysterieuze handelen van de Verrezene en van zijn Geest (275-280)
4 De missionerende kracht van de voorspraak (281-283)
II Maria, de moeder van de evangelisatie (284-288)
1 De gave van Jezus aan Zijn volk (285-286)
2 De Ster van de nieuwe evangelisatie (287-288)

 
 
 

Document

Naam: EVANGELII GAUDIUM
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
Soort: Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 24 november 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / SRKK / Stg. InterKerk
Vert. uit het Italiaans: drs. H. Kretzers
Bewerkt: 6 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test