• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie

(Soort document: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie)

26 september 1964

Voorwoord
ARTIKEL 1 Het karakter van deze Instructie
ARTIKEL 2 Enkele beginselen die men in acht moet nemen
ARTIKEL 3 De te verwachten resultaten
HOOFDSTUK 1 Enige algemene bepalingen
ARTIKEL 1 De toepassing van deze bepalingen
ARTIKEL 2 De liturgische vorming van de geestelijkheid
ARTIKEL 3 De innerlijke liturgische vorming van de geestelijkheid
ARTIKEL 4 De liturgische vorming van de leden van seculiere instituten
ARTIKEL 5 De liturgische vorming van de gelovigen
ARTIKEL 6 Het bevoegde gezag op liturgisch gebied
ARTIKEL 7 Ieders taak bij de liturgie
ARTIKEL 8 Het vermijden van voorkeur voor personen
ARTIKEL 9 De vereenvoudiging van sommige riten
ARTIKEL 10 Het houden van woorddiensten
ARTIKEL 11 Het vertalen van liturgische teksten
ARTIKEL 12 De Commissie voor Liturgie ten dienste van de bisschoppenconferentie
ARTIKEL 13 De diocesane Commissie voor Liturgie
HOOFDSTUK 2 Het Heilig Geheim van de Eucharistie
ARTIKEL 1 Het vaste gedeelte van de Mis
ARTIKEL 2 De lezingen en de tussenzangen
ARTIKEL 3 De homilie
ARTIKEL 4 De algemene voorbede of het gebed van de gelovigen
ARTIKEL 5 Het aandeel van de volkstaal in de Mis
ARTIKEL 6 De mogelijkheid op dezelfde dag tweemaal te communiceren
HOOFDSTUK 3 De overige Sacramenten en sacramentaliën
ARTIKEL 1 Het mogelijk aandeel van de volkstaal
ARTIKEL 2 Weglatingen in de ritus ter aanvulling van bij een Doopsel overgeslagen plechtigheden
ARTIKEL 3 Het Vormsel
ARTIKEL 4 De doorlopende ritus van de Ziekenzalving en het Viaticum
ARTIKEL 5 De handoplegging bij de Bisschopswijding
ARTIKEL 6 De Huwelijksritus
ARTIKEL 7 De sacramentaliën
HOOFDSTUK 4 Het Goddelijk Officie
ARTIKEL 1 Het Goddelijk Officie van degenen die tot het koorgebed verplicht zijn
ARTIKEL 2 De volmacht tot ontheffing of vervanging van het Goddelijk Officie
ARTIKEL 3 De kleine Officies
ARTIKEL 4 Het gemeenschappelijk bidden van het Goddelijk Officie of van het klein Officie door de leden van seculiere instituten
ARTIKEL 5 De taal die bij het bidden van het Goddelijk Officie gebruikt moet worden
HOOFDSTUK 5 De bouw van kerken en altaren en het vergemakkelijken van de actieve deelneming door de gelovigen
ARTIKEL 1 De indeling van het kerkgebouw
ARTIKEL 2 Het hoofdaltaar
ARTIKEL 3 De zitplaats van de celebrant en de assistenten
ARTIKEL 4 De zijaltaren
ARTIKEL 5 De altaarbenodigdheden
ARTIKEL 6 Het bewaren van de Heilige Eucharistie
ARTIKEL 7 De ambo
ARTIKEL 8 De plaats van de schola en het orgel
ARTIKEL 9 De plaatsen voor de gelovigen
ARTIKEL 10 De doopkapel
HOOFDSTUK 6 Slot

 
 
 

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test