• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven

(Soort document: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek)

H. Paus Johannes Paulus II - 25 maart 1995

Inleiding
ARTIKEL 1 De onvergelijkelijke waarde van de menselijke persoon
ARTIKEL 2 Nieuwe bedreigingen van het menselijk leven
ARTIKEL 3 In gemeenschap met alle bisschoppen van de wereld
EERSTE HOOFDSTUK 'Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij'
De huidige bedreigingen van het menselijk leven
1 "Kain viel zijn broer Abel aan en vermoordde hem" (Gen. 4, 8): de wortels van het geweld tegen het leven
2 'Wat heb je gedaan?' (Gen. 4,10): de verduistering van de waarde van het leven
3 "Ben ik mijn broeders hoeder?" (Gen. 4, 9): een pervers idee van vrijheid
4 "Ik zal ver van U moeten blijven" (Gen. 4, 14): de verduistering van de zin voor God en voor de mens
5 "Gij zijt genaderd tot het vergoten bloed" (vgl. Heb. 12, 22-24): tekens van hoop en uitnodiging tot inzet
TWEEDE HOOFDSTUK 'Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben'
De christelijke boodschap betreffende het leven
1 "Het leven heeft zich geopenbaard, en wij hebben het gezien" (1 Joh. 1, 2): met onze blik gericht op Christus, "het Woord van leven"
2 "De Heer is mijn kracht en mijn lied, en Hij is mijn redding geworden" (Ex. 15,2): het leven is altijd een goed
3 "De naam van Jezus heeft deze mens sterk gemaakt." (Hand. 3, 16): in de onzekerheden van het menselijk bestaan brengt Jezus de betekenis van het leven tot vervulling
4 "Bestemd (...) tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon" (Rom. 8, 28-29): Gods heerlijkheid schijnt op het gelaat van de mens
5 "Alwie leeft en gelooft in mij, zal nooit sterven" (Joh. 11,26) : de gave van het eeuwig leven
6 "Van de mens zal ik rekenschap vragen over zijn medemens" (Gen. 9, 5): verering en liefde voor ieder menselijk leven
7 "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, bevolkt de aarde en onderwerpt haar" (Gen. 1, 28): de verantwoordelijkheid van de mens voor het leven
8 "Gij hebt mijn binnenste gevormd" (Ps. 139, 13): de waardigheid van het ongeboren kind
9 "Ik heb geloofd ook toen ik zei: 'Al te zeer ben ik getroffen' " (Ps. 116, 10): leven in ouderdom en lijden
10 "Alwie zich aan haar houden zullen leven" (Bar. 4, 1): van de wet van de Sinai tot de gave van de Geest
11 "Ze zullen opzien naar Hem die zij doorstoken hebben" (Joh. 19, 37): het Evangelie van het leven wordt vervuld aan de stam van het Kruis
DERDE HOOFDSTUK 'Gij zult niet doden’
Gods heilige wet
1 "Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden" (Mt. 19, 17): Evangelie en gebod
2 "Voor het leven van de mens vraag ik rekenschap van de mens" (Gen. 9, 5): het menselijk leven is heilig en onaantastbaar
3 "Uw ogen zagen hoe ik ontstond" (Ps. 139,16): de afschuwelijke misdaad van de abortus
4 "Ik ben het die doodt en die levend maakt" (Deut. 32, 39): het drama van de euthanasie
5 "Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen" (Hand. 5, 29): burgerlijke wet en zedenwet
6 "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Lc. 10, 27): bevorder het leven
VIERDE HOOFDSTUK 'Dat hebt ge Mij gedaan.' -
Voor een nieuwe cultuur van het menselijk leven
1 "U bent echter een volk dat het bijzondere eigendom van God werd, opdat het zijn grote daden verkondigt" (1 Pet. 2, 9): het volk van het leven en voor het leven
2 "Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u" (1 Joh. 1, 3): het Evangelie van het leven verkondigen
3 "Ik prijs u, dat u mij zo wonderbaar gevormd hebt" (Ps. 139, 14): het Evangelie van het leven vieren
4 "Mijn broeders, wat voor nut heeft het, wanneer iemand zegt, dat hij het geloof heeft, maar de werken hem ontbreken?" (Jac. 2, 14): het Evangelie van het leven dienen
5 "Als olijvenloten zijn uw zonen rond uw tafel geschaard." (Ps. 128, 3): het gezin als het heiligdom van het leven
6 "Leeft als kinderen van het licht" (Ef. 5, 8): om een verandering van de cultuur te bewerken
7 "Wij schrijven dit opdat uw vreugde volkomen zal zijn" (1 Joh. 1, 4): het Evangelie van het leven is voor de hele menselijke samenleving
VIJFDE HOOFDSTUK Slot
1 "Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon." (Openb. 12, 1): het moederschap van Maria en van de Kerk
2 "De draak stond voor de vrouw (...) om het kind te verslinden zodra het geboren was." (Openb. 12, 14): het leven bedreigd door de krachten van het kwaad
3 "De dood zal niet meer zijn." (Openb. 21, 4): de schittering van de verrijzenis

 
 
 

Document

Naam: EVANGELIUM VITAE
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 25 maart 1995
Copyrights: © 1995 Katholiek Nieuwsblad, Den Bosch
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test