• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie

(Soort document: Paus Leo XIII - Encycliek)

Paus Leo XIII - 22 mei 1902

INLEIDING
1 Leo's vroeger werk voor de verlevendiging van geloof en godsvrucht
2 Nu wil hij de godsvrucht tot de Eucharistie opwekken
3 Hij wil bijzonder doen uitkomen de kracht der Eucharistie en haar machtige invloed tot leniging der noden van onze tijd
4 De minachting der ongelovigen schrikt de Paus niet daarvan af
1 HOE DE EUCHARISTIE HET MIDDEL IS TOT LENIGING DER NODEN VAN ONZE TIJD
Aanloop: de kracht der Eucharistie kennen is Christus' werk kennen
I De Eucharistie geeft de mensen het ware leven
1 Christus heeft de mensen een hemels en goddelijk leven medegedeeld
2 Dit leven moet evenals het natuurlijk leven door zijn eigen voedsel onderhouden en versterkt worden; vandaar Jezus' aanlokking en bevel
3 De Eucharistie is dus voor allen
4 Mensen en staten kunnen niet heilzaam leven en werken dan in God door Jezus Christus
5 De bron van leven en werken is vooral de Eucharistie
II De Eucharistie is middel tot vordering in al de bovennatuurlijke deugden
1 In geloof, liefde, hoop, boetvaardigheid en versterving
A Versterking van geloof is tegenwoordig bijzonder nodig
B Het eucharistisch mysterie is een geneesmiddel tegen het eerste geloofsbeletsel: de hoogmoed, door de aanvaarding van grote geheimen
C De Eucharistie is een geneesmiddel tegen een tweede geloofsbeletsel: het bederf des harten
2 De Eucharistie bevordert de onderlinge liefde en eenheid
A De onderlinge liefde is zeer nodig en door Christus gebracht
B Rechtvaardigheid is niet genoeg
B Christus heeft de Eucharistie bedoeld als middel tot onderlinge liefde
D Daarop wijzen de eucharistische gedaanten. zoals St. Cyprianus, St. Thomas en St. Augustinus leren
E Het concilie van Trente bevestigt dit
F In de H. Communie zien we zo mooi de christelijke broederschap
G De vroegste geschiedenis der Kerk laat die eenheid ook zien
H De Eucharistie en de gemeenschap der heiligen
I Liefde en zielenijver komen voort uit de Eucharistie
3 Zo is de Eucharistie het middelpunt, waarop het Christenleven berust
4 Zo is de Eucharistie als het ware de ziel der Kerk
5 Vandaar de schone aansporing van het concilie van Trente
6 Een gewichtig getuigenis der geschiedenis
III Ook als offer is de Eucharistie heilzaam voor ieder en voor allen tezamen
1 Ze is het grote middel ter vervulling van de grote plicht der deugd van godsdienstigheid
2 Ze is het grote middel om God te verzoenen
2 SLOT
1 De Paus verheugt zich over de toename der eucharistische godsvrucht
2 Die toename moet nog bevorderd worden
3 Vooral de veelvuldige Communie moet worden bevorderd
4 Vurige wens van de Paus
5 Zegen

 
 
 

Document

Naam: MIRAE CARITATIS
Over de H. Eucharistie
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 22 mei 1902
Copyrights: © 1953, Ecclesia Docens 0196, Uitg. Gooi&Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.; tussentitels: Ecclesia Docens
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test