• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inhoudstafel

AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap

(Soort document: Paus Pius XI - Encycliek)

Paus Pius XI - 20 december 1935

Inleiding
PARAGRAAF 1 De voortdurende liefdevolle zorg van den Paus voor de priesters
PARAGRAAF 2 Waarom, en waarom juist nu een afzonderlijke Encycliek over het priesterschap
PARAGRAAF 3 Verband van deze Encycliek met de vroegere Encyclieken
HOOFDSTUK 1 De hoge waardigheid en de verheven bedieningen van de priester
PARAGRAAF 1 Het priesterschap bij alle volken altijd in ere
PARAGRAAF 2 Het priesterschap in het licht der Openbaring
PARAGRAAF 3 Het priesterschap in het Oude Verbod
PARAGRAAF 4 Het priesterschap in het Nieuwe Verbond, Bedienaar van Christus, „Alter Christus”
PARAGRAAF 5 De offermacht van den priester
PARAGRAAF 6 De macht over het mystieke lichaam van Christus
PARAGRAAF 7 De macht tot zondevergeving in het bijzonder
PARAGRAAF 8 Onvergankelijke macht
PARAGRAAF 9 Apostolaat van waarheid, vrede en liefde door de ‘bediening van het woord’
PARAGRAAF 10 Middelaarschap door het gebed
HOOFDSTUK 2 De heiligheid en de wetenschap van den priester
PARAGRAAF 1 Het priesterschap vordert heiligheid
PARAGRAAF 2 De priesterlijke bedieningen vorderen heiligheid
PARAGRAAF 3 De Godsvrucht
PARAGRAAF 4 De kuisheid, het celibaat
PARAGRAAF 5 Getuigenissen uit de oudheid
PARAGRAAF 6 Onthechting aan het aardse
PARAGRAAF 7 De zielenijver
PARAGRAAF 8 De gehoorzaamheid
PARAGRAAF 9 De wetenschap
HOOFDSTUK 3 De voorbereiding en vorming tot het priesterschap; de zorg voor priesterroepingen
PARAGRAAF 1 De zorg voor een goed Seminarie
PARAGRAAF 2 De keuze van de kandidaten
PARAGRAAF 3 De zware verantwoordelijkheid van de Seminariebestuurders
PARAGRAAF 4 Wat te doen in twijfelachtige gevallen?
PARAGRAAF 5 De plicht van de Bisschop
PARAGRAAF 6 De plicht van religieuze Oversten
PARAGRAAF 7 Geen ijdele vrees voor een te gering aantal priesters
PARAGRAAF 8 Het bevorderen van priesterroepingen
PARAGRAAF 9 De medewerking van de Katholieke Actie
PARAGRAAF 10 De invloed van het huisgezin
HOOFDSTUK 4 Vaderlijke vermaningen van den Paus
PARAGRAAF 1 Tot de priesters
PARAGRAAF 2 Geestelijke oefeningen en recollectie
PARAGRAAF 3 Tot de Seminaristen
PARAGRAAF 4 Een nieuwe votiefmis

 
 
 

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test