• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als het ware gaande over het koninklijke pad en de door God geïnspireerde leer van onze heilige vaderen navolgend en de overlevering van de katholieke kerk: want wij weten dat die afkomstig is van de Heilige Geest die in haar woont:  bepalen wij met alle nauwgezetheid en zorg, dat de eerbiedwaardige en heilige afbeeldingen, die met verf of mozaïekstenen of een ander passend materiaal zijn vervaardigd, in de heilige kerken van God, op heilige voorwerpen en gewaden, muren en balken, en op huizen en wegen worden aangebracht, evenals de afbeelding van het eerbiedwaardige en leven schenkende kruis; [en dat geldt ook] voor de afbeelding van onze Heer en Redder en God Jezus Christus, van onze onbevlekte Vrouwe, de heilige Moeder Gods, van de eerbiedwaardige engelen, en van alle heilige en zalige mensen.

Hoe vaker ze door middel van een beeldende weergave worden gezien, des te meer worden degenen die ze beschouwen opgericht tot de herinnering aan en het verlangen naar de eigenlijke afgebeelde persoon, met de bedoeling dat ze hun een begroeting en eerbiedwaardig verering toekennen, echter niet de volgens ons geloof ware aanbidding, die alleen toekomt aan de goddelijke natuur, maar op die wijze waarop men voor de afbeelding van het eerbiedwaardige en leven schenkende kruis en de heilige evangeliën en de overige heilige voorwerpen wierook en kaarsen aanbiedt ter verering daarvan, zoals het ook vrome gewoonte was bij de mensen van vroeger. “Want de eerbied voor de afbeelding gaat over op de eigenlijke afgebeelde persoon” H. Basilius van Caesarea, Liber de Spiritu Sancto. 18, n. 45 (B. Pruche (Source Chretien 17bis; Paris 1968 2) 40619f: PG 32, 149C); deze geldt als de "klassieke plaats" ter verdediging van de verering van heilige beelden, en degene die de afbeelding vereert, vereert daarin de persoon van de afgebeelde.

Document

Naam: SESSIO VII - DEFINITIO DE SACRIS IMAGINIBUS
7e Zitting - De definitie aangaande heilige afbeeldingen
Soort: 2e Concilie van Nicea
Datum: 13 oktober 787
Copyrights: © 2022, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test