• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gelovigen die als man en vrouw samenleven met een ander dan hun wettige echtgeno(o)t(e), mogen de heilige Communie niet ontvangen. In het geval dat de gelovige in kwestie dat wel mogelijk acht, hebben de herders en de biechtvaders, zowel vanwege de ernst van de materie als de vereisten van het welzijn van de betreffende persoon Vgl. 1 Kor. 11, 27-29 en het algemeen welzijn van de Kerk, de ernstige verplichting hem of haar te waarschuwen dat een dergelijk gewetens oordeel duidelijk in tegenspraak is met de leer van de Kerk. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 978. 2 Zij moeten ook alle gelovigen die aan hen zijn toevertrouwd aan deze leer herinneren.

Dat betekent echter niet dat de situatie van deze gelovigen, die overigens niet van de kerkelijke gemeenschap worden uitgesloten, de Kerk niet ter harte gaat. De Kerk draagt zorg voor hun pastorale begeleiding en nodigt hen uit deel te nemen aan het kerkelijk leven voor zover dat verenigbaar is met de voorschriften van het goddelijk recht, waarvoor de Kerk niet over dispensatiemacht beschikt. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1640 Anderzijds is het nodig de betrokken gelovigen duidelijk te maken dat ze niet moeten denken dat de deelname aan het kerkelijk leven zich uitsluitend beperkt tot de kwestie van het ontvangen van de Communie. Men moet de gelovigen helpen een dieper inzicht te krijgen in de waarde van hun deelname aan het offer van Christus in de Eucharistie, van de geestelijke communie, Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over bepaalde vragen betreffende de bediening van de Eucharistie, Sacerdotium ministeriale (6 aug 1983) Vgl. H. Teresia van Avila, Weg van de volmaaktheid, Camino de perfección. 35, 1 Vgl. H. Alfonsus Maria de Liguori, Bezoek aan het Allerheiligste Sacrament en aan de H. Maagd het gebed, de overweging van het Woord Gods, de werken van naastenliefde en de initiatieven voor gerechtigheid. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 84

Document

Naam: ANNUS INTERNATIONALIS FAMILIAE
Brief aan de bisschoppen van de R.-K. Kerk over het ontvangen van de Communie door hertrouwd gescheiden gelovigen
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 14 september 1994
Copyrights: © 1994, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test