• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Kuisheid is de vreugdevolle erkentenis van iemand die weet hoe de zelfgave te beleven, vrij van iedere vorm van op zichzelf gerichte slavernij. Dit veronderstelt dat men geleerd heeft anderen te aanvaarden, en hoe men zo met hen omgaat dat ze in al hun verscheidenheid in hun waarde worden gelaten. Bij een kuis mens staat de eigen persoon niet in het middelpunt; hij of zij heeft geen egoïstische relatie met andere mensen. Kuisheid maakt iemand tot een harmonieus mens, doet hem rijpen en vervult hem met innerlijke vrede. Deze zuiverheid van lichaam en geest brengt iemand tot echt zelfrespect, en leert tegelijk hoe men anderen moet respecteren; want zo iemand gaat in die anderen mensen zien die eerbied verdienen omdat ze geschapen zijn naar Gods beeld en door de genade kinderen zijn van God, tot nieuwe mensen herschapen door Christus, ”die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht” (1 Pt. 2, 9).

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test