• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Authentieke opvoeding tot liefde moet rekening houden met het cultureel milieu waarin ouders en kinderen leven. Inculturatie is de eenheid tussen het door iemand beleden geloof en zijn concrete leven, en betekent dus het scheppen van een harmonieuze verhouding tussen geloof en cultuur, waarbij Christus en zijn evangelie absolute voorrang hebben boven de cultuur.

“Uit het feit dat het christelijk geloof de hele natuurlijke en culturele orde overstijgt, volgt dat dit geloof enerzijds verenigbaar is met alle culturen, in zoverre die geleid worden door de rechte rede en de goede wil, en van de andere kant op eminente wijze een dynamiserende culturele factor is. Het geheel van betrekkingen tussen geloof en cultuur is vanuit één enkel beginsel te verklaren: de genade eerbiedigt de natuur, geneest haar door de zonde geslagen wonden, versterkt en verheft haar. Het specifieke doel van de genade is de verheffing tot het goddelijk leven, maar dit kan alleen gebeuren op voorwaarde dat de natuur wordt genezen, en dat de natuur door de verheffing tot de bovennatuurlijke orde, op de haar passende wijze, komt tot de volle volmaaktheid.” Internationale Theologische Commissie, Geloof en inculturatie, Fides et inculturatio (8 okt 1988), 1.10

Vandaar dat expliciet en voortijdig seksonderricht nooit te rechtvaardigen valt uit naam van de heersende geseculariseerde cultuur. Integendeel, ouders moeten hun kinderen de sterke invloed van deze cultuur leren begrijpen en weerstaan, zodat ze altijd de weg van Christus volgen.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test