• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

SESSIO II - CONSTITUTIONIS DE SUMMA TRINITATE ET FIDE CATHOLICA
2e Zitting - Constitutie over de hoogste Drie-eenheid en het Katholieke Geloof

Met een trouwe en toegewijde belijdenis belijden wij dat de Heilige Geest van eeuwigheid uit de Vader en de Zoon voortkomt, niet als uit twee principes, maar als uit één principe, niet door twee ademtochten, maar door één ademtocht; dit heeft tot nog toe de hoogheilige Roomse kerk, moeder en lerares aller gelovigen, beleden, verkondigd en geleerd, dit houdt zij stevig vast, verkondigt zij, belijdt zij en leert zij; dit omvat de onveranderlijke en ware opvatting van de orthodoxe Vaders en Leraren, zowel van de Latijnse als van de Griekse.

Maar omdat sommigen wegens onbekendheid met de voorafgaande onweerlegbare waarheid in verschillende dwalingen zijn vervallen, veroordelen en wijzen wij af, wij die verlangen de weg van dergelijke dwalingen af te sluiten, met instemming van het Heilige Concilie, degenen die durven te ontkennen dat van eeuwigheid de Heilige Geest uit Vader en Zoon voortkomt, of ook met onbezonnen vermetelheid beweren dat de Heilige Geest uit de Vader en Zoon als uit twee principes en niet als uit één voortkomt.

Document

Naam: SESSIO II - CONSTITUTIONIS DE SUMMA TRINITATE ET FIDE CATHOLICA
2e Zitting - Constitutie over de hoogste Drie-eenheid en het Katholieke Geloof
Soort: 2e Concilie van Lyon
Datum: 18 mei 1274
Copyrights: © 2020, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 10 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test