• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij moeten er echter tevens op wijzen, dat de juiste verhouding tussen arbeidsloon en winst moet warden bepaald overeenkomstig de eisen van het algemeen welzijn op nationaal en internationaal niveau.
Als eisen van het nationaal algemeen welzijn moeten genoemd worden:
 • een zo groot mogelijke werkgelegenheid verschaffen;
 • voorkomen, dat zich in de gemeenschap en ook onder de arbeiders bevoorrechte groepen vormen;
 • de juiste verhouding handhaven tussen lonen en prijzen;
 • goederen en welstand binnen het bereik brengen van een zo groot mogelijk deel van de bevolking;
 • de tegenstellingen tussen de verschillende economische sectoren - de landbouw, de industrie en de dienstverlening - opheffen of tenminste reduceren;
 • het evenwicht bewaren tussen de economische vooruitgang en de uitbreiding van de diensten, vooral die door de staat worden geëxploiteerd;
 • de industrie zoveel mogelijk aanpassen aan de ontwikkeling van wetenschap en techniek;
 • tenslotte, de verhoging van het levenspeil afstemmen niet alleen op de tegenwoordige generatie, maar ook op de toekomstige generaties.
De eisen van het algemeen welzijn op internationaal niveau zijn de volgende:
 • het vermijden van alle vormen van oneerlijke economische concurrentie tussen de volken;
 • het bevorderen van hun onderlinge harmonie en hun vriendschappelijke en vruchtbare samenwerking op economisch gebied;
 • het verlenen van daadwerkelijke hulp tot verbetering van de situatie in de economisch onderontwikkelde landen.
Deze eisen van het algemeen belang op nationaal en internationaal niveau moet men ook voor ogen houden, als het gaat over het aandeel in de winst, dat aan de leiders van industriële ondernemingen in de vorm van tantièmes, en aan hen, die het kapitaal verschaffen, in de vorm van rente of dividend wordt toegekend.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test