• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Ook de nationale economie", aldus de wijze woorden van onze voorganger Pius XII z.g., "als vrucht van werkzaamheid van mensen, die samenwerken in staatsverband, heeft geen ander doel dan zonder onderbreking de stoffelijke voorwaarden te scheppen, waarin zich het individuele leven van de burgers volledig kan ontwikkelen. Waar dit op duurzame wijze wordt bereikt, zal een volk in waarheid economisch rijk zijn, omdat zó het algemeen welzijn en als gevolg daarvan het persoonlijk recht van allen op het gebruik van de aardse goederen, verwezenlijkt warden overeenkomstig de bedoeling van de Schepper". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 17 Hieruit volgt, dat de economische welvaart van een volk niet zozeer moet worden afgemeten naar het totaal van de goederen en rijkdommen, die het bezit, als wel naar de verdeling van die goederen volgens de normen van de rechtvaardigheid; en wel zó, dat alle leden van de natie zich kunnen ontplooien en veredelen; dit immers is het natuurlijk doel van heel de nationale economie.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test