• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom achten wij het onze plicht, opnieuw te verklaren, dat het arbeidsloon niet geheel mag worden overgelaten aan de vrije concurrentie, maar evenmin door de rijkeren naar willekeur mag worden vastgesteld. Men moet zich hier strikt houden aan de normen van rechtvaardigheid en billijkheid. Dit vraagt, dat aan de arbeiders een loon wordt uitbetaald, waarmee zij een menswaardig leven kunnen leiden en de gezinslasten behoorlijk kunnen dragen. Maar bij het vaststellen van een billijk arbeidsloon moet men ook rekening houden met ieders persoonlijke bijdrage tot de productie, met de economische situatie van de onderneming, die de arbeiders in dienst heeft, met de eisen van het nationaal belang, vooral met het oog op de algemene arbeidsmarkt, met de eisen eindelijk van het internationaal belang, d.w.z. van groepen van landen, die van elkaar verschillen in karakter en grootte.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test