• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tot dit doel moeten de regeerders een gezonde opvatting hebben van het algemeen welzijn, d.w.z. van het complex van maatschappelijke factoren, die de mensen in staat stellen, hun persoonlijke vervolmaking vollediger en gemakkelijker te verwezenlijken. Ook achten wij het noodzakelijk, dat de groeperingen of lichamen en de vele andere ondernemingen, waardoor de socialisering vooral tot stand komt, werkelijk hun eigen wetgeving hebben en dat ze hun doeleinden nastreven in loyale onderlinge samenwerking, tot groter algemeen welzijn. Maar ook moeten dergelijke lichamen de vorm en het karakter van echte gemeenschappen vertonen. Dit zal het geval zijn, als ze hun leden steeds behandelen als menselijke personen en actief bij hun belangen betrekken.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test