• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Rangorde der patriarchale zetels: het primaatschap van Rome

Evenzo bepalen wij dat de heilige Apostolische Stoel en de bisschop van Rome in de gehele wereld het primaatschap hebben en dat de bisschop van Rome zelf de opvolger is van heilige Petrus, de vorst der apostelen, de ware plaatsvervanger van Christus, hoofd van heel de Kerk, vader en leraar van alle Christenen; en aan hem is in de heilige Petrus de volle macht overgedragen door onze Heer Jezus Christus om de gehele Kerk te wijden, regeren en sturen, zoals ook beschreven wordt in de akten van de oecumenische Concilies en in de heilige canons.

Bovendien vernieuwen wij de rangorde die is overgeleverd in de canones van de overige eerbiedwaardige patriarchen, dat de patriarch van Constantinopel de tweede is na de heiligste bisschop van Rome, de derde die van Alexandrië, de vierde die van Antiochië en de vijfde die van Jeruzalem, natuurlijk behoudens al hun privileges en rechten.

Document

Naam: LAETENTUR CAELI - DECRETUM PRO GRAECIS
Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken
Soort: Concilie van Florence - Bul
Datum: 6 juli 1439
Copyrights: © 2016, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 26 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test