• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Over het voortkomen van de Heilige Geest

Daarom bepalen wij in de naam van de Heilige Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, met goedkeuring van dit heilige algemene Concilie van Florence, dat deze geloofswaarheid door alle Christenen geloofd en aangenomen moet worden, en dat allen zo moeten belijden, dat de Heilige Geest van eeuwigheid uit de Vader en Zoon is, en dat hij zijn wezen en zijn blijvende zijn zowel uit de Vader als de Zoon heeft, en uit elk van beide van eeuwigheid voortkomt als vanuit één principe en een enige ademtocht. Vgl. 2e Concilie van Lyon, 2e Zitting - Constitutie over de hoogste Drie-eenheid en het Katholieke Geloof, Sessio II - Constitutionis de summa Trinitate et fide catholica (18 mei 1274)

En wij verklaren dat dit, wat de heilige Leraren en Vaders zeggen, namelijk dat de Heilige Geest uit de Vader door de Zoon voortkomt, zo moet worden uitgelegd, dat hierdoor wordt aangeduid dat ook de Zoon volgens de Grieken weliswaar oorzaak, maar volgens de Latijnen principe van het bestaan van de Heilige Geest is, zoals ook de Vader.

En omdat alles, wat van de Vader is, de Vader zelf aan zijn eengeboren Zoon gaf bij zijn voortbrenging, behalve het Vader-zijn, heeft de Zoon zelf juist dit, namelijk dat de Heilige Geest voortkomt uit de Zoon, van eeuwigheid van de Vader, door wie Hij ook van eeuwigheid voortgebracht is.

Document

Naam: LAETENTUR CAELI - DECRETUM PRO GRAECIS
Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken
Soort: Concilie van Florence - Bul
Datum: 6 juli 1439
Copyrights: © 2016, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 26 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test