• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft eraan herinnerd dat de viering van de Eucharistie het middelpunt van het groeiproces van de Kerk is. Na de uitspraak: "De Kerk, die het rijk van Christus reeds nu op mysterievolle wijze tegenwoordig stelt, groeit in deze wereld door de kracht van God op zichtbare wijze", 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3 voegt het Concilie - net alsof het een antwoord wil geven op de vraag: "Hoe groeit zij?" - toe: "Telkens wanneer wij het kruisoffer, waardoor 'ons paaslam, Christus, is geslacht' (1 Kor. 5, 7), op het altaar vieren, wordt het werk van onze verlossing voltrokken. Terzelfder tijd wordt door het sacrament van het eucharistisch brood de eenwording van de gelovigen die in Christus één lichaam vormen Vgl. 1 Kor. 10,17 , uitgebeeld en bewerkt." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3

Een oorzakelijke invloed van de Eucharistie is juist bij het begin van de Kerk aanwezig. De evangelisten beschrijven nauwkeurig dat het de Twaalf, de apostelen, geweest zijn, die met Jezus bijeen kwamen voor het Laatste Avondmaal. Vgl. Mt. 26, 20 Vgl. Mc. 14, 17 Vgl. Lc. 22, 14 Dit is een detail van opmerkelijk belang, want de apostelen "waren het zaad van het nieuwe Israël en tegelijkertijd de oorsprong van de heilige hiërarchie". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 5 Doordat Hij hun zijn lichaam en zijn bloed als voedsel gaf, betrok Christus hen op mysterievolle wijze bij het offer dat enkele uren daarna op Calvarië zou worden volbracht. Analoog aan de sluiting van het verbond van de Sinaï, dat door het offer en de besprenkeling met bloed werd bezegeld, Vgl. Ex. 24, 8. "Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: 'Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit' " leggen de handelingen en de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal de grondslag voor de nieuwe Messiaanse gemeenschap, het Volk van het Nieuwe Verbond.

Toen zij de uitnodiging van Jezus in de zaal van het avondmaal hebben aangenomen: "Neemt en eet ... drinkt allen hieruit ...." (Mt. 26, 26-27), zijn de apostelen voor het eerst tot sacramentele gemeenschap met Hem gekomen. Vanaf dit moment tot aan het einde der tijden wordt de Kerk door de sacramentele gemeenschap met de Zoon van God, die voor ons werd geofferd, opgebouwd: "Blijf dit doen om Mij te gedenken .... blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken" (1 Kor. 11, 24-25) Vgl. Lc. 22, 19 .

Document

Naam: ECCLESIA DE EUCHARISTIA
De Kerk leeft van de Eucharistie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 april 2003
Copyrights: © 2003, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. W.L.P.M. Peeters
Bewerkt: 16 januari 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test