• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTELIJKE VRIJHEID IS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS IN DE GAVE VAN ZICHZELF
13e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

De Bijbellezingen voor de Mis van deze zondag nodigen ons uit om te mediteren op een fascinerend thema dat als volgt kan worden samengevat: vrijheid en het volgen van Christus. De evangelist heilige Lucas zegt dat Jezus, "Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen, aanvaardde Hij vastberaden de reis naar Jeruzalem" (Lc. 9, 51). In het woord "vastberaden" kunnen we een glimp opvangen van de vrijheid van Christus omdat Hij weet dat de dood aan het kruis Hem wacht in Jeruzalem, maar in gehoorzaamheid aan de wil van de Vader geeft Hij zich uit liefde.

In zijn gehoorzaamheid aan de Vader realiseert Jezus zijn vrijheid als een bewuste keuze ingegeven door liefde. Wie is meer vrij dan Hij, die de Almachtige is? Maar Hij leefde zijn vrijheid niet als willekeur of macht. Hij leefde haar als een dienstbaarheid. Zo "vulde" hij de vrijheid met inhoud, die anders alleen de "lege" mogelijkheid zou zijn om iets wel of niet te doen. Vrijheid krijgt, net als het leven van de mens, betekenis door de liefde. Inderdaad, wie is er meer vrij? Wie alle mogelijkheden open houdt uit angst ze te verliezen, of wie zich «resoluut» inzet om te dienen en zo vol leven is door de liefde die hij heeft gegeven en ontvangen?

De apostel Paulus schrijft in een brief aan de Christenen van Galatië in het huidige Turkije: "Broeders, gij werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht. Integendeel, dient elkander door de liefde" (Gal. 5, 13). Leven naar het vlees betekent het volgen van de egoïstische neiging van de menselijke natuur. Leven volgens de Geest betekent daarentegen zich in de intenties en daden laat leiden door de liefde van God, die Christus ons heeft gegeven.

Daarom is de christelijke vrijheid in het geheel geen willekeur; het is het volgen van Christus in de gave van zichzelf tot aan het kruisoffer. Het lijkt misschien een paradox, maar de Heer beleefde het hoogtepunt van zijn vrijheid aan het kruis, als het toppunt van de liefde. Toen hem op Golgotha toegeroepen werd: "Als gij de Zoon van God zijt, kom dan van het kruis", bewees hij zijn vrijheid als Zoon juist door op dat schavot te blijven om de barmhartige wil van de vader te volle te vervullen.

Vele andere getuigen van de waarheid hebben deze ervaring gedeeld: mannen en vrouwen die bewezen dat ze zelfs in een gevangeniscel vrij bleven, ondanks de dreiging van marteling. "De waarheid zal u vrij maken". Wie de waarheid toebehoort, zal nooit een slaaf zijn van de een of andere macht, maar zal altijd weten hoe hij zijn broeders vrij moet dienen.

Beschouwen we de allerheiligste Maria. De Maagd, nederige dienares van de Heer, is een voorbeeld van een geestelijke persoon, volledig vrij omdat ze onbevlekt is, immuun voor zonde en geheel heilig, toegewijd aan de dienst van God en haar naaste. Moge zij met haar moederlijke zorg ons helpen Jezus te volgen, de waarheid te kennen en de vrijheid in liefde te leven.

Ná het bidden van het Angelus

Uit Colombia komt het droevige nieuws van de barbaarse moord op elf regionale afgevaardigden van het departement Valle del Cauca, die meer dan vijf jaar in handen waren van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia. Tegelijkertijd bid ik voor hun zielenrust en verenig ik me met de diepe droefheid van de familieleden en van de geliefde Colombiaanse natie, opnieuw gewond door broedermoord. Ik herhaal mijn dringende oproep om aan alle ontvoeringen een onmiddellijk einde te maken en de slachtoffers van deze onaanvaardbare vormen van geweld terug te laten keren.

(In het Duits)

Uit de grond van mijn hart groet ik alle Duitstalige pelgrims en bezoekers hier op het Sint-Pietersplein, in het bijzonder de leden van de Hochschulverbindung Amelungia Wien, die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. Door de doop zijn wij kinderen van God en behoren wij Christus toe. Elke dag vraagt van ons opnieuw om onze doopbelofte te bevestigen, om ja te zeggen tegen Jezus Christus en Hem te volgen met heel ons hart. Laten wij dit vastberaden doen, zoals de Heer in het Evangelie vraagt: zonder halve maatregelen en zonder achterom te kijken. Moge de Heilige Geest u altijd bijstaan en u sterken.

(In het Spaans)

Ik begroet van harte de Spaanssprekende gelovigen, in het bijzonder de leerlingen van de scholen José Guillén en Clara Campoamor in Alcorcón, en de gelovigen van de vereniging "Sagrada Familia" van de parochie Santo Ángel Custodio. Moge de voorspraak van de Maagd Maria u helpen om de vreugde te ervaren kinderen van God te zijn en om altijd trouw te blijven aan de genade die in het Doopsel is ontvangen. Gezegende zondag!

{...}

Document

Naam: CHRISTELIJKE VRIJHEID IS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS IN DE GAVE VAN ZICHZELF
13e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 juli 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2022, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 29 juni 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test