• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het kader van zijn toezichthoudende taak heeft het Dicasterie - na aandachtige bestudering van het leergezag en het kerkelijk recht, en na zorgvuldig interdicasteriaal overleg - een aantal redelijke criteria vastgesteld met betrekking tot twee noodzakelijke aspecten van goed bestuur: de regeling van de ambtstermijnen in bestuursorganen op internationaal niveau, en de representativiteit van deze organen. Het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
De verenigingen van gelovigen
Decreet tot regeling van de uitoefening van het bestuur in internationale particuliere en openbare verenigingen van gelovigen en in andere entiteiten met rechtspersoonlijkheid die aan het rechtstreekse toezicht van hetzelfde Dicasterie zijn onderworpen
(3 juni 2021)
dat vandaag is afgekondigd - en dat in forma specifica door de Paus is goedgekeurd - regelt de duur en het aantal van deze mandaten en, voor de verenigingen, de deelname van hun leden aan de samenstelling van hun centrale bestuursorganen.

Document

Naam: NOTA EXPLIVICATA BIJ HET DECREET OVER DE BESTUURSREGELING IN VERENIGINGEN VAN GELOVIGEN
Soort: Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Auteur: Kevin Kard. Farell
Datum: 3 juni 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit Italiaanse en Engelstalige versies: redactie
Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 juni 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test