• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het kader van zijn eigen bevoegdheid heeft het Dicasterie tot taak het leven en de ontwikkeling van de verenigingen van gelovigen en de lekenbewegingen te begeleiden (vgl. Statuten van het Dicasterie, art. 7) De activiteit van het Dicasterie wordt ingegeven door de wens om de groei te bevorderen van de kerkelijke entiteiten die aan het Dicasterie zijn toevertrouwd, en om de bisschoppen te helpen hun eigen rol in het leiden en begeleiden van deze entiteiten op adequate wijze te vervullen.

Document

Naam: NOTA EXPLIVICATA BIJ HET DECREET OVER DE BESTUURSREGELING IN VERENIGINGEN VAN GELOVIGEN
Soort: Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Auteur: Kevin Kard. Farell
Datum: 3 juni 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit Italiaanse en Engelstalige versies: redactie
Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 juni 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test