• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Dicasterie erkent de sleutelrol die de stichters in vele internationale verenigingen of entiteiten spelen en heeft bij de goedkeuring van de statuten vaak stabiliteit verleend aan de bestuursfuncties die door deze stichters worden uitgeoefend. Op die manier heeft het Dicasterie voldoende tijd willen uittrekken om ervoor te zorgen dat het door hen ontvangen charisma op passende wijze in de Kerk zou worden ontvangen en door de leden getrouw zou worden geassimileerd. Op grond van dit Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
De verenigingen van gelovigen
Decreet tot regeling van de uitoefening van het bestuur in internationale particuliere en openbare verenigingen van gelovigen en in andere entiteiten met rechtspersoonlijkheid die aan het rechtstreekse toezicht van hetzelfde Dicasterie zijn onderworpen
(3 juni 2021)
behoudt het Dicasterie zich de bevoegdheid voor om de stichters vrij te stellen van de in het decreet gestelde grenzen Dicasterie voor Leken, Familie en Leven, Decreet tot regeling van de uitoefening van het bestuur in internationale particuliere en openbare verenigingen van gelovigen en in andere entiteiten met rechtspersoonlijkheid die aan het rechtstreekse toezicht van hetzelfde Dicasterie zijn onderworpen, De verenigingen van gelovigen (3 juni 2021), 5. (art. 5), indien het dit opportuun acht voor de ontwikkeling en de stabiliteit van de vereniging of entiteit, en indien een vrijstelling overeenkomt met de duidelijke wil van het centrale bestuursorgaan.

Document

Naam: NOTA EXPLIVICATA BIJ HET DECREET OVER DE BESTUURSREGELING IN VERENIGINGEN VAN GELOVIGEN
Soort: Dicasterie voor Leken, Familie en Leven
Auteur: Kevin Kard. Farell
Datum: 3 juni 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit Italiaanse en Engelstalige versies: redactie
Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 juni 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test