• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

BEGROETING VAN DE KARDINALEN DIE DEELNEMERS AAN HET CONSISTORIE

Dierbare Broeders,

Zie hoe goed en aangenaam het is, als broeders bij elkaar wonen" (Ps. 132, 1)

Met de woorden van de Psalm loven wij de Heer die ons heeft geroepen en ons de genade heeft geschonken om de 20 nieuwe kardinalen in deze vergadering te verwelkomen. Aan hen en aan allen breng ik mijn hartelijke groeten over. Welkom in deze gemeenschap, die tot uiting komt in collegialiteit.

Dank aan allen die dit evenement hebben voorbereid, in het bijzonder aan Zijne Eminentie Kardinaal Angelo Sodano, decaan van het College van Kardinalen. Ik dank de Raad van Negen Kardinalen en Zijne Eminentie Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, coördinator. Ik dank ook Zijne Excellentie Marcello Semeraro, secretaris van de Raad van Negen Kardinalen: hij is het die ons vandaag de synthese voorlegt van het werk dat de afgelopen maanden is verricht om de nieuwe Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
voor de hervorming van de Curie op te stellen. Zoals bekend is deze synthese opgesteld op basis van vele suggesties, onder meer van de hoofden van de Dicasteries en van deskundigen op dit gebied.

Het doel is altijd een grotere harmonie te bevorderen in het werk van de verschillende Dicasteries en Bureaus, om een meer effectieve samenwerking te bereiken in die absolute transparantie die authentieke synodaliteit en collegialiteit opbouwt.

De hervorming geen doel op zich is, maar een middel om een sterke christelijke getuigenis te geven; om een meer doeltreffende evangelisatie te bevorderen; om een vruchtbaarder oecumenische geest op te wekken; om een constructievere dialoog met allen aan te moedigen. De hervorming, ten zeerste gewenst door de meerderheid der kardinalen tijdens de algemene vergaderingen die aan het conclaaf voorafgingen, zou de identiteit van de Romeinse Curie zelf verder moeten verfijnen, namelijk die van het bijstaan van de opvolger van Petrus in de uitoefening van zijn hoogste herderlijke ambt ten bate en ten dienste van de universele Kerk en de particuliere Kerken. Door dit te doen versterkt men de eenheid van het geloof en de gemeenschap van het volk van God en bevordert men de zending zelf van de Kerk in de wereld.

 

Het bereiken van een dergelijk doel is zeker niet gemakkelijk: het vergt tijd, vastberadenheid en vooral de medewerking van allen. Maar om dit te bereiken moeten wij ons allereerst toevertrouwen aan de Heilige Geest, die de ware gids van de Kerk is, en in gebed de gave van authentieke onderscheiding afsmeken.

In deze geest van samenwerking begint onze bijeenkomst, die vruchtbaar zal zijn dankzij de bijdrage die ieder van ons zal kunnen leveren met parresía, trouw aan het leergezag en het besef dat dit alles bijdraagt tot de allerhoogste wet, namelijk het salus animarum. Dank je.

Document

Naam: BEGROETING VAN DE KARDINALEN DIE DEELNEMERS AAN HET CONSISTORIE
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 februari 2015
Copyrights: © 2015 Lobreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Bewerkt: 1 juni 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test