• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toch werd de herinnering aan deze gezegende hereniging van de Ruthenen met de Apostolische Stoel in de loop der tijden niet geheel uitgewist, hoewel er wegens allerbedroevendste tijdsomstandigheden verschillende oorzaken waren, waarom deze hereniging geheel teniet ging. Zo weten wij, dat in het jaar 1458 de patriarch van Konstantinopel, Gregorius Mammas, hier in de eeuwige stad een zekeren Gregorius gewijd heeft tot metropoliet der Ruthenen, die toentertijd onder den groothertog van Llthauen hoorden. Evenzo weten wij, dat enkele opvolgers van dezen metropoliet getracht hebben de band der eenheid met de Kerk van Rome te herstellen, ofschoon slechte tijdsomstandigheden een openlijke en plechtige afkondiging dezer eenheid niet veroorloofden.

Document

Naam: ORIENTALES OMNES ECCLESIAS
Alle Oosterse Kerken - over de Rutheense Kerk
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 december 1945
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens 0168, Gooi & Sticht, Hiversum
Vert. M.A. Jansen, pr.
Bewerkt: 6 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test