• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom handelde de metropoliet van Kiev en van Rusland, Isidorus, volkomen in overeenstemming met de alleroudste overleveringen der Rutheense Kerk, toen hij in het jaar 1439 tijdens het oecumenisch concilie, te Florence gehouden, het Concilie van Florence - Bul
Laetentur caeli - Decretum pro Graecis
Sessio VI - 6e Zitting: Over de eenheid met de Grieken
(6 juli 1439)
, waarbij de Griekse Kerk op plechtige wijze herenigd werd met de Latijnse, met zijn naam ondertekende. Ofschoon hij na zijn terugkeer van het concilie in zijn residentie Kiev onder groot vreugdebetoon werd ontvangen, werd hij niettemin spoedig daarop te Moskou in de gevangenis opgesloten en genoodzaakt de vlucht te nemen en in ballingschap te gaan.

Document

Naam: ORIENTALES OMNES ECCLESIAS
Alle Oosterse Kerken - over de Rutheense Kerk
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 december 1945
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens 0168, Gooi & Sticht, Hiversum
Vert. M.A. Jansen, pr.
Bewerkt: 6 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test