• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om een bijzondere reden wensen wij hierbij de Rutheense Kerk Ter rechtvaardiging van het gebruik van deze term leze men het voorwoord. te vermelden, niet alleen omdat zij bovenaan staat in aantal gelovigen en in ijver voor het behoud van het geloof, maar ook omdat het nu reeds 350 jaar geleden is sinds zij tot de eenheid met de Apostolische Stoel op zo verheugende wijze is teruggebracht. Als op de eerste plaats zij, die er bij betrokken zijn, dit heugelijke feit dankbaar behoren te vieren, achten wij het tevens op zijn plaats alle katholieken hieraan te herinneren, zowel om God voor die buitengewone gave eeuwige dank te brengen, alsook om Hem te zamen met ons vurig te smeken, dat Hij de huidige benauwenissen en angsten waarin dit zeer geliefde volk verkeert, welwillend zal verlichten en verzachten en dat Hij zijn heilige godsdienst beschermen moge, zijn standvastigheid moge leiden en zijn geloof ongerept moge bewaren.

Document

Naam: ORIENTALES OMNES ECCLESIAS
Alle Oosterse Kerken - over de Rutheense Kerk
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 december 1945
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens 0168, Gooi & Sticht, Hiversum
Vert. M.A. Jansen, pr.
Bewerkt: 6 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test