• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op dezelfde dag deelde onze voorganger Clemens VIII het bericht van deze heugelijke gebeurtenis in zijn apostolische constitutie "Groot is de Heer en alle lof overwaardig" Paus Clemens VIII, Constitutie, Magnus Dominus (23 dec 1595). A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. II, p. 240ss, aan de gehele wereld mede en wenste hij haar daarmede geluk. Met welk een vreugde en met welk een welwillendheid de Kerk van Rome hen, die tot de eenheid van de schaapstal waren teruggekeerd, het Rutheense volk nl., liefdevol heeft overstelpt, blijkt ook uit de apostolische brief "Gezegend zij de Herder", uitgevaardigd op 7 Februari 1596. Daarin stelt de paus den metropoliet en de overige Rutheense bisschoppen in kennis met de zo heugelijk tot stand gekomen hereniging en samenvoeging van hun gehele Kerk met de Apostolische Stoel. Nadat de paus van Rome in deze brief in korte bewoordingen had uiteengezet, wat er te Rome daaromtrent was behandeld en besproken, en met een dankbaar hart de arbeid had geprezen, die door Gods barmhartigheid eindelijk was aangevangen, verklaarde hij, dat de gebruiken en de wettige riten der Rutheense Kerk ongeschonden konden bewaard worden.

"Op dezelfde rond en op dezelfde wijze, waarop het concilie van Florence toestond, dat gij uw riten en ceremonién, welke de ongeschondenheid van het katholieke geloof en onze onderlinge eenheid niet in het minst aantasten, behield, staan ook wij u dit toe." A. Theiner, Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae, t. II, p. 251ss,

Vervolgens verzekert hij hun, zelfs Z. M. den koning van Polen verzocht te hebben niet alleen de bisschoppen en hun ambt te willen beschermen, maar hen ook met de hoogste eerbewijzen te bejegenen en hen, in zoverre zij dit verlangden, te benoemen in de rijksraad. Ten slotte spoort hij de kerkvorsten met broederlijke gevoelens aan zo spoedig mogelijk in een algemeen provinciaal concilie bijeen te komen en daar de tot stand gekomen eenheid tussen de Ruthenen en de katholieke Kerk te willen goedkeuren en bekrachtigen.

Document

Naam: ORIENTALES OMNES ECCLESIAS
Alle Oosterse Kerken - over de Rutheense Kerk
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 december 1945
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens 0168, Gooi & Sticht, Hiversum
Vert. M.A. Jansen, pr.
Bewerkt: 6 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test