• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In die zin is de vriendschapsband die ik met een broer of zus naast mij kan hebben ook mogelijk met een broeder of zuster die in de Hemel zijn. Heiligen zijn vrienden met wie we relaties van vriendschap opbouwen. Wat wij verering van een heiligen noemen – ik heb veel devotie voor die of die heilige – is in werkelijkheid een wijze om de liefde te verwoorden die ontspringt aan de band die ons verbindt. Ook in het dagelijks leven kan men zeggen: “die kennis heeft veel verering voor zijn / haar bejaarde ouders”. Dat is geen wijze van liefhebben, maar een uiting van liefde. En allen weten we dat we een vriend steeds mogen aanspreken, zeker wanneer we in moeilijkheden verkeren en hulp nodig hebben. Wij hebben vrienden in de hemel. Allen hebben we vrienden nodig. Allen hebben we nood aan betekenisvolle relaties die ons helpen om het leven aan te kunnen. Ook Jezus had vrienden en ging tot hen op de meest beslissende ogenblikken van zijn menselijk bestaan. In de geschiedenis van de Kerk zijn er vaste gegevens die de gelovige gemeenschap vergezellen. Op de eerste plaats de grote liefde voor en de sterke band met Maria die de Kerk altijd gecultiveerd heeft, zij de Moeder van God en onze Moeder. En ook de bijzondere verering en liefde voor de Heilige Jozef. Immerrs, feitelijk heeft God aan hem het meest kostbare toevertrouwd: zijn Zoon Jezus en de Maagd Maria. Het is dankzij de gemeenschap van de heiligen dat wij de heilige mannen en vrouwen nabij weten die onze patroonheiligen zijn en wier naam wij, bijvoorbeeld, dragen of die de naam geven aan onze kerk of aan de plaats waar we wonen of uit persoonlijke devotie. Dat is het vertrouwen dat ons moet bezielen telkens we ons tot hen richten op de belangrijke ogenblikken van ons leven. Verering van de heiligen is geen magie of bijgeloof. Het is eenvoudigweg spreken met een broer of een zus die bij God is, die de goede weg gegaan is, een heilig leven, een voorbeeldig leven en nu voor het aanschijn van God is. Ik praat met die broer of met die zus en vraag om voorspraak in mijn noden.

Document

Naam: H. JOZEF 10. - DE HEILIGE JOZEF EN DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN
Catechesereeks over de H. Jozef - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 2 februari 2022
Copyrights: © 2022, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 februari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test