• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het is de taak van de diocesane Bisschop om de roeping tot het ambt van Catechist te onderscheiden door de behoeften van de gemeenschap en de capaciteiten van de kandidaten te beoordelen. Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt, Antiquum ministerium (10 mei 2021), 8 Mannen en vrouwen die de sacramenten van de christelijke initiatie hebben ontvangen en een vrij geschreven en ondertekend verzoekschrift aan de diocesane Bisschop hebben aangeboden, kunnen als kandidaat worden toegelaten.

Het Motu Proprio beschrijft de vereisten als volgt:

“Het is goed als mannen en vrouwen met een diep geloof en menselijke rijpheid tot deze catechetische dienst worden geroepen. Zij moeten actief deelnemen aan het leven van de christelijke gemeenschap, in staat zijn mensen te aanvaarden, edelmoedig zijn en in staat tot broederlijke verbondenheid. Zij moeten de nodige Bijbelse, theologische, pastorale en pedagogische vorming krijgen om aandachtige verkondigers van de geloofswaarheden te zijn, en zij moeten voorafgaande ervaring in de catechese hebben. Zij worden verondersteld trouwe medewerkers te zijn van priesters en diakens, bereid om hun dienst uit te oefenen waar nodig en bezield door ware apostolische ijver”. Paus Franciscus, Motu Proprio, Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt, Antiquum ministerium (10 mei 2021), 8

Document

Naam: BEGELEIDEND SCHRIJVEN RITUS DE INSTITUTIONE CATECHISTARUM
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Aartsbisschop Arthur Roche
Datum: 3 december 2021
Copyrights: © 2022, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test