• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

BEGELEIDEND SCHRIJVEN RITUS DE INSTITUTIONE CATECHISTARUM

Uwe Eminentie / Uwe Excellentie,

Onlangs heeft paus Franciscus zich met twee apostolische brieven in de vorm van "Motu Proprio" uitgesproken over ingestelde bedieningen. De eerste, Paus Franciscus - Motu Proprio
Spiritus Domini
De Geest van de Heer - over aanpassing van Canon 230 § 1 waardoor aanstelling van vrouwen tot lector en acoliet toegestaan wordt
(10 januari 2021)
, gedateerd 10 januari 2021, wijzigde Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de Codex van het Canonieke Recht met betrekking tot de toegang van vrouwen tot aanstelling tot Lector en Acoliet. De tweede, Paus Franciscus - Motu Proprio
Antiquum ministerium
Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt
(10 mei 2021)
, gedateerd 10 mei 2021, stelde het ambt van Catechist in.

De interventies van de Heilige Vader richten de reflectie op de bedieningen naar de toekomst en verdiepen tegelijkertijd de reflectie die de heilige Paulus VI al begonnen is met de apostolische brief “Motu Proprio data” H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Ministeria quaedam
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
(15 augustus 1972)
 van 15 augustus 1972, waarmee de discipline betreffende de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het sub-diaconaat werden vernieuwd in de Latijnse Kerk.

De publicatie van de instellingsritus van catechisten biedt – op basis van legem credendi lex statuat supplicandi Vgl. H. Paus Celestinus I, Indiculus, 11 Vgl. Prosper van Aquitanië, De vocatione omnium gentium. 1,12: CSEL 97,104. - een verdere gelegenheid om na te denken over de theologie van bedieningen om te komen tot een organische visie op de onderscheiden vormen van bedieningen.

Om snel in te spelen op de behoefte aan een instellingsritueel, wordt deze Editio typica, die deel uitmaakt van het  Pontificale Romanum , uitgegeven zonder  Praenotanda . Bij gelegenheid van de  50 ste  verjaardag van H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Ministeria quaedam
Ordening met betrekking tot de eerste tonsuur, de lagere wijdingen en het subdiaconaat in de Latijnse Kerk wordt vernieuwd
(15 augustus 1972)
 (1972/2022) zal een Editio typica altera  (De institutione Lectorum, Acolythorum et Catechistarum) worden gepubliceerd, vergezeld van een  Praenotanda.

De huidige Editio typica  kan in brede zin worden aangepast door de Bisschoppenconferenties, die de verantwoordelijkheid hebben om de beschrijving en de rol van catechisten te verduidelijken, hen adequate vormingsprogramma's aan te bieden en gemeenschappen te informeren zodat ze hun dienst begrijpen. Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, Waarmee de dienst van catechist ingesteld wordt, Antiquum ministerium (10 mei 2021), 8 Deze aanpassing moet de bepalingen volgen van het Algemeen Besluit tot uitvoering van het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Magnum Principium
Waarbij canon 838 van het Kerkelijk Wetboek gewijzigd wordt
(3 september 2017)
 voor het verkrijgen van de confirmatio of recognitio  van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten.

Deze brief, die de publicatie van de Editio typica van de Ritus van Aanstelling tot Catechisten begeleidt, heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de reflectie van de Bisschoppenconferenties, door enkele opmerkingen voor te stellen over het ambt van Catechist, over de noodzakelijke vereisten en over de viering van de Aanstellingsritus.

Document

Naam: BEGELEIDEND SCHRIJVEN RITUS DE INSTITUTIONE CATECHISTARUM
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Aartsbisschop Arthur Roche
Datum: 3 december 2021
Copyrights: © 2022, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 februari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test