• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vanwege de delicate natuur van het te onderzoeken werkveld alsmede de complexiteit van de epistemologische problemen, welke de betrekking tussen de bespreking van de feiten op het niveau van de experimentele wetenschap en de daaruit volgende en noodzakelijke verdere reflectie op het niveau van de antropologie heeft., handelt het zich ongetwijfeld om een fascinerend, maar ook om een moeilijk en veeleisend thema. Uiteraard kunnen noch de Heilige Schrift noch de oudste christelijke tradities uitgesproken verhandelingen over uw thema bevatten. Echter de Heilige Lucas getuigt in zijn verhaal over de ontmoeting van de Moeder van Jezus, die Hem eerst sinds enkele dagen in haar schoot ontvangen heeft, met de moeder van Johannes de Doper, die al in haar zesde maand van haar zwangerschap was, van de feitelijke, zij het verborgen, aanwezigheid van de beide kinderen: "Als Elisabeth de groet van Maria vernam, sprong het kind in haar schoot op" (Lc. 1, 41). De heilige Ambrosius legt dit als volgt uit: "Elisabeth vernam de aankomst van Maria, hij (Johannes) de aankomst van de Heer; de vrouw de aankomst van de Vrouw, het kind de aankomst van het Kind." H. Ambrosius van Milaan, Expositio Evangelii secundum Lucam. 2,19.22-26

Document

Naam: DE MENSELIJKE EMBRYO IN DE FASE VAN DE PRE-IMPLANTATIE
Tot het congres van de Pauselijke Academie voor het Leven
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test