• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Als hoeders van de traditie vormen de bisschoppen in gemeenschap met de bisschop van Rome het zichtbare beginsel en het fundament van de eenheid in hun particuliere kerken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23 Onder leiding van de Heilige Geest besturen zij middels de verkondiging van het Evangelie en het celebreren van de Eucharistie, de particuliere kerken die hun zijn toevertrouwd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 27 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 11

Teneinde de harmonie en eenheid in de Kerk te bevorderen, verleenden mijn geëerde Voorgangers de heilige Johannes Paulus II en Benedictus XVI, met vaderlijke zorg jegens hen die in sommige regio's de liturgische vormen aanhingen voorafgaand aan de hervorming zoals gewenst door het Tweede Vaticaans Concilie, toestemming en reguleerden de mogelijkheid om het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X, Ecclesia Dei Adflicta (2 juli 1988) Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007) Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei, Ecclesiae Unitatem (2 juli 2009) Op deze wijze verlangden zij "de kerkelijke gemeenschap te vergemakkelijken voor die katholieken die zich verbonden voelen met voorgaande liturgische vormen" en niet met andere. H. Paus Johannes Paulus II, Motu Proprio, Over de verhouding met de Priesterbroederschap St. Pius X, Ecclesia Dei Adflicta (2 juli 1988), 5

Naar aanleiding van het initiatief van mijn geëerde voorganger Benedictus XVI om de bisschoppen uit te nodigen voor een evaluatie van de toepassing van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
drie jaar na de publicatie ervan, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer in 2020 een brede consultatie van de bisschoppen Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Vragenlijst over toepassing van Summorum Pontificum (7 mrt 2020). {Noot van redactie} gevoerd, waarvan de resultaten werden bezien in het licht van de ervaring in die jaren opgedaan.

Nu, met het oog op de verlangens van het episcopaat en na raadpleging van de Congregatie voor de Geloofsleer, wil ik met deze Apostolische Brief voortgang maken met het zoeken van kerkelijke gemeenschap. Om deze reden heb ik het passend geacht het volgende vast te stellen:

Document

Naam: TRADITIONIS CUSTODES
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: W.J.G.A. Veth, pr.
Bewerkt: 5 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test