• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De H. Kerkvergadering van Trente, duidelijk inziende, welke onuitsprekelijke rijkdom van genaden aan de gelovigen te beurt valt, die het allerheiligste Sacrament nuttigen, zegt Concilie van Trente, 22e Zitting - Over het allerheiligst Misoffer, Sessio XXII - Doctrina de sanctissimo Missae sacrificio (17 sept 1562), 10 : “Wel zou de heilige Kerkvergadering wensen, dat in elke Mis de aanwezige gelovigen niet slechts op geestelijke wijze, maar ook door het Sacrament des altaars te ontvangen communiceerden.” Deze woorden vertolken duidelijk genoeg het verlangen der Kerk, dat alle gelovigen zich dagelijks aan dit hemelse Gastmaal mogen verkwikken, en overvloediger gaven van heiliging daaruit mogen putten.

Zulke wensen stemmen ook overeen met het grote verlangen, waarvan Christus onze Heer ontvlamd was, toen Hij dit goddelijk Sacrament instelde. Hij zelf immers heeft duidelijk en meer dan eens op de noodzakelijkheid gewezen, om menigmaal zijn Vlees te eten en zijn Bloed te drinken, vooral met deze woorden: Dit is het Brood, uit de hemel neergedaald; niet zoals uw vaderen het manna aten en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal leven in eeuwigheid (Joh. 6, 59). Uit deze vergelijking der engelenspijze met brood ,en manna, kon door de leerlingen gemakkelijk worden opgemaakt, dat evenals met brood dagelijks het lichaam gevoed wordt en met manna in de woestijn de joden dagelijks werden gespijzigd, aldus ook de christenziel dagelijks met het Hemelsbrood gesterkt en verkwikt kan worden. Daarenboven, wanneer Hij in het Onze Vader gebiedt te vragen om ons dagelijks brood, dan leren bijna eenstemmig de heilige Kerkvaders, dat hieronder niet zozeer het stoffelijk brood, de lichaamsspijs, moet verstaan worden, als wel het eucharistische Brood, dat dagelijks te nuttigen is.

Document

Naam: SACRA TRIDENTINA SYNODUS
Decreet over de dagelijkse Communie
Soort: Congregatie van het Concilie
Auteur: Vincentius Kardinaal Vannutelli
Datum: 20 december 1905
Copyrights: © 1929, Uitgave van het Secretariaat van de Eucharistische Kruistocht, Abdij van Averbode
Bewerkt: 17 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test