• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Een eerste ontwerp van het nieuwe Boek VI van de Codex van Canoniek Recht werd vervolgens opgesteld en naar alle Bisschoppenconferenties, de Dicasterieën van de Romeinse Curie, Hogere Oversten van Religieuze Instituten, Faculteiten Kerkelijk Recht en andere kerkelijke Instellingen gestuurd voor hun observaties. Inmiddels is ook wereldwijd een aantal canonisten en strafrechtdeskundigen geraadpleegd. De reacties van dit vooroverleg zijn verzameld en voorgelegd aan een groep deskundigen, die het concept in het licht van die suggesties heeft herzien en deze vervolgens nogmaals ter zorgvuldige beoordeling aan de adviseurs heeft voorgelegd. Na verdere herzieningen en discussies werd het definitieve ontwerp besproken in de plenaire vergadering van de leden van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten Tenslotte werd de tekst, na verwerking van de correcties van de plenaire vergadering, in februari 2020 aan de paus van Rome overhandigd.

De naleving van het strafrecht is bindend voor het hele Volk van God, maar de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing ervan - zoals hierboven vermeld - ligt specifiek bij de bisschoppen en de oversten van individuele gemeenschappen. Het is een taak die op geen enkele manier kan worden gescheiden van de munus pastorale die hun is toevertrouwd, en die moet worden uitgevoerd als een concreet en essentieel vereiste van naastenliefde, niet alleen jegens de kerk, de christelijke gemeenschap en mogelijke benadeelde partijen, maar ook jegens hen die misdaden begaan en zelf de genade en correctie van de Kerk nodig hebben.

Document

Naam: PASCITE GREGEM DEI
"Weidt de kudden van God" - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 mei 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 11 juli 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test