• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Te midden van de snelle sociale veranderingen van vandaag "maken we niet alleen een tijdperk van veranderingen mee, maar ook een verandering van tijdperk." Paus Franciscus, Toespraak, Bij de uitwisseling van de Kerstwensen met vertegenwoordigers van de Kardinalen en leden van de Curie - Sala Clementina, "En het Woord is vleesgeworden en heeft onder ons gewoond" (Joh. 1, 14) (21 dec 2019), 3 Het is bijgevolg duidelijk geworden dat een passend antwoord op de behoeften van de Kerk over de hele wereld vraagt om een herziening van de strafwetgeving in de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Sacrae Disciplinae Leges
Promulgatie van de Codes Iuris Canonici
(25 januari 1983)
, zodat de herders van de Kerk het kunnen inzetten als een flexibeler middel van correctie en redding, dat snel en met pastorale liefde kan worden toegepast om ernstiger kwaad te voorkomen en om genezing te brengen van verwondingen veroorzaakt door menselijke zwakheid.

Daartoe heeft mijn Eerwaarde Voorganger Benedictus XVI in 2007 de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten bevolen om het proces van herziening van de strafbepalingen in het Wetboek van 1983 in gang te zetten. Bij het uitvoeren van deze taak heeft het Dicasterie concrete inspanningen geleverd om nieuwe behoeften vast te stellen, de beperkingen en tekortkomingen van de huidige wetgeving te identificeren en mogelijke duidelijke en eenvoudige oplossingen aan te geven. Die studie werd uitgevoerd in een geest van collegialiteit en samenwerking, met de hulp van experts en bisschoppen, om de uiteindelijke oplossingen aan te passen aan de uiteenlopende behoeften en culturen van de plaatselijke kerken.

Document

Naam: PASCITE GREGEM DEI
"Weidt de kudden van God" - waarmee Boek VI van de Codex Iuris Canonici vernieuwd wordt
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 mei 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 11 juli 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test